bog

Često se borimo s mišlju kako vidjeti sebe kao sinove i kćeri Božje. U svojim glavama osjećamo da je Bog …

Našim razmišljanjem i govorom o Bogu dominira pojam slike: budući da ih Božja stvarnost daleko nadilazi, oni su jednostavno osuđeni …

Od prirodnoga i zdravoga do nezdravoga i iracionalnoga, strah je, od najranijega djetinjstva, sastavni dio naših života. Ne tako rijetko, …

Ako se kršćansku teologiju shvati kao pokušaj da se o Bogu nešto smisleno kaže, onda temeljni princip od kojega polazi …