Početna stranica » Kultura » Književnost

Književnost

Fra Petar Bakula rodio se u Batinu kraj Posušja 1816. godine, a umro u Mostaru 1873. Niže i srednje obrazovanje …

Fra Anđeo Kraljević djelovao je kao redovnik tridesetak godina u Bosni Srebrenoj, od 1823. kad je u kreševskom samostanu stupio …

Nedić je rođen u Tolisi 1810. godine, a umro također u Tolisi 1895. Osnovnu izobrazbu stekao je kod župnika u …

Fra Luka Čilić, poznat i pod prezimenom Karaga, djelovao je polovicom 18. stoljeća uglavnom u južnoj Mađarskoj i Slavoniji najprije …

Glavni akter najveće pomutnje među bosanskim franjevcima u cijeloj njihovoj povijesti bio je apostolski vikar i biskup fra Rafo Barišić …

Dobra priča pomaže nam prepoznati tko smo, tko želimo biti i kako živjeti životom hrabrosti, poštenja, izdržljivosti i suosjećanja.  U …

Godina novicijata bila je krasna. Velika promjena. Život spokojan, metodičan. Razni časovi molitve, učenja povijesti i duhovnosti Reda, ali bez …

Fra Jeronim (Jerolim) Filipović rodio se u Rami 1688, a umro u Sinju 1765. godine. Zabilježeno je da je u …

Kad sam stupio u franjevački red, 25. listopada 1947, uputili su me u ovaj samostan u novicijat. Jedan dio moga …

Osnovnu naobrazbu stekao je u fojničkom samostanu, a filozofski i teološki studij polazio u Dalmaciji i Italiji. Studiranje je okončao …

Fra Anđelko Barun, franjevac Bosne Srebrene, do sad je napisao četiri knjige, s petom koju prikazujemo. Inače fra Anđelko Barun …

Možda bismo mogli pročitati Ime ruže Umberta Eca – prvi put, drugi, treći, četvrti ili peti… „Tada nisam znao što fra …