Početna stranica » sedam svetih sakramenata

sedam svetih sakramenata

Prođe i svečana večera, gozbe ljubavi, utihne pjesma i veselje, a dvoje mladih ljudi iako su bili okruženi „masom” gostiju, …

Da bismo razumjeli značenje sakramenta svetoga reda i smisao svećeništva u Crkvi, nužno je poći od Kristove nakane kako ju …

Na početku trećega tisućljeća moderni svijet karakterizira velika sekularizacija nebeskoga, sakralizacija zemaljskoga i kultna mistifikacija zdravlja kao apsolutne vrijednosti i …

Mi kršćani se zovemo i jesmo djeca Božja. To postajemo po vjeri i po sakramentima kršćanske inicijacije – po Krstu, …

Najprije o nazivima. Riječ „krizma” naziv je za sveto ulje, koje biskup blagoslovi na Veliki četvrtak svake godine. Tim svetim …

U svakodnevnom jeziku ljudi obično govorimo o sakramentu krštenja, ali to baš i nije ispravno reći. Naime, sam se sakrament …