Početna stranica » kršćanstvo

kršćanstvo

Godišnji kalendar Europe pun je svetkovina, komemoracija, raznoraznih blagdana i memorijala. Dani sjećanja postali su simboli brojnih kolektivnih, nacionalnih, vjerskih, …

Kraj jedne i početak nove godine, koliko god bili ljudska konvencija, uvijek su obilježeni razmišljanjima o smislu, svrsi i cilju …

Crkva je u svojoj povijesnoj egzistenciji nezamisliva bez božanskoga i ljudskoga u njoj. O tome iscrpno pripovijedaju Isusove parabole. One …

Poput drugih velikih svjetskih religija, kako je to u svojim povijesno-religijskim istraživanjima pojmova svetoga vremena i vječnoga povratka pokazao Mircea …

„Naši vojnici, naši heroji, ovih dana štite našu Ukrajinu, našu Europu i vašu Europu. Ako padne Ukrajina, past će i …