Početna stranica » deset božjih zapovijedi

deset božjih zapovijedi

Netko je zgodno usporedio Deset Božjih zapovijedi s kućom. Prve tri zapovijedi koje se tiču čovjekova odnosa prema Bogu predstavljaju …

Najpoznatija parabola Staroga zavjeta, ona o siromašnoj ovčici, prema Drugoj Samuelovoj, bila je upućena obljubljenom i slavnom židovskom kralju Davidu. …

Osma Božja zapovijed Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga (Post 20,1-21; Pnz 5, 6-21) pripada redu vrlo jasnih i preciznih …

Treća Božja zapovijed svoj početak ima na prvoj uklesanoj kamenoj ploči koju je Mojsije dobio na brdu Sinaju kada je …

Božji Dekalog napisan u Starom zavjetu zacijelo je jedna univerzalna poruka upisana u srce svakog čovjeka koji se pojavio na …