Početna stranica » Vjerska sloboda sa stajališta Katoličke Crkve

Vjerska sloboda sa stajališta Katoličke Crkve

120 pregleda

Među temeljnim ljudskim pravima i slobodama koje se navode u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka, usvojenoj na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948., priznato je i proglašeno i ovo: „Svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere; ovo pravo uključuje slobodu promjene vjere ili uvjerenja i slobodu da čovjek bilo sam bilo u zajednici s dugima, javno ili privatno, očituje svoju vjeru ili uvjerenje putem nastave, ispovijedanja vjere i obavljanja obreda” (čl. 18).

Određena ljudska prava i slobode, pa tako i pravo na slobodu vjere, bila su priznata u nekim državama i pravnim aktima tijekom povijesti i ranije, ali je to postala u današnje vrijeme općeljudska i čovječanska tekovina, s tim da se u različitim društvenim sustavima to pravo i sloboda različito tumače.

U ovom prikazu iznosim ukratko što Katolička Crkva drži i zastupa u pogledu vjerske slobode, a izloženo je u deklaraciji Drugoga vatikanskog sabora: Dignitatis humanae (Dostojanstvo ljudske osobe) – o pravu osobe i zajednica na društvenu i građansku slobodu u religioznoj stvari. Kao opće načelo i polazišna točka o pravu na vjersku slobodu, u toj se deklaraciji kaže: „Ovaj Vatikanski sabor izjavljuje da ljudska osoba ima pravo na vjersku slobodu. Takva se sloboda sastoji u tome da svi ljudi moraju biti slobodni od pritisaka bilo pojedinaca bilo društvenih skupina ili bilo koje ljudske vlasti, i to tako da u vjerskoj stvari nitko ne bude primoravan da radi protiv svoje savjesti, privatno i javno, bilo sam bilo udružen s drugima, unutar dužnih granica. Osim toga izjavljuje da pravo na vjersku slobodu ima uistinu svoj temelj u samom dostojanstvu ljudske osobe kako je poznajemo i iz objavljene Božje riječi i iz samoga razuma” (DH 2).

Tom saborskom izjavom, a ovdje se samo na nju usredotočujem, naznačeno je u čemu se sastoji vjerska sloboda, na čemu se ona temelji, tko ima pravo na uživanje vjerske slobode, koja područja općenito ona zahvaća te kakav treba biti stav svjetovne ili društvene vlasti u pogledu vjere i onih koji vjeru ispovijedaju i u životu je prakticiraju. To su…


Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš pretplatnik, pretplatiti se možete 
ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i [email protected]