Početna stranica » riječ mistike

riječ mistike

Što u biti znače riječi Himna koje upućujemo Duhu Svetom da nam pomogne da upoznamo Isusova Oca i našega Oca? …

Četvrta kitica Himna govori o djelovanju Duha u pojedinom vjerniku. Dok prva kitica ističe kako Duh stvara i uređuje svemir, …