Početna stranica » Arhiva za Fra Josip Ikić
Autor:

Fra Josip Ikić

Što u biti znače riječi Himna koje upućujemo Duhu Svetom da nam pomogne da upoznamo Isusova Oca i našega Oca? …

Iako je svaki franjevački samostan centar za duhovnost i pastoral u širem smislu, ipak je uprava Bosne Srebrene 2019. godine …

Peta strofa Himna završava molbom Duhu: ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Duh nam je neophodan …

Nakon što smo zamolili Duha Svetoga da otjera od nas dušmana, da nas oslobodi od zloduha, od nemira i tjeskobe, …

Četvrta kitica Himna govori o djelovanju Duha u pojedinom vjerniku. Dok prva kitica ističe kako Duh stvara i uređuje svemir, …

Treća strofa Himna završava stihom koji govori o karizmama vezanim uz riječ: „ti puniš usta besjedom” (sermoneditansguttura). Duh i Riječ (ruah i dabar) dvije su …

U Himnu molimo da nas Duh Sveti u nemoćima tjelesnim potkrepljuje bez prestanka, odnosno da ojača svojom vječnom snagom ono …

Himan nadalje kaže da je Duh Sveti svečano obećanje Očevo ili svečano obećan od Oca (tu rite promissum Patris). Tema …

Na koncu druge strofe himna Veni Creator spominje se pomast, ulje kao simbol Duha Svetoga. Nazivi duhovno pomazanje (spiritalis unctio) …

Sadržaj treće strofe himna Veni Creator donosi novi teološki sadržaj. Dok druga strofa  govori o posvećujućem, nutarnjem djelovanju Duha, treća …

Nakon što smo zamolili Duha da donese svoje svjetlo u naše pameti, sada molimo da zadahne našu dušu (osjećaje i …

Da bismo primili novi život u Kristu, prvo se moramo očistiti od grijeha. Novo se vino ulijeva u nove mješine. …