moral

U promjeni epohe u kojoj i sami sudjelujemo čujemo, na različitim razinama, o važnosti kompetencija. I samo evanđelje nam govori …

Prije početka 20. stoljeća, g. 1898, došlo je do spora između dvaju pokreta u Francuskoj: između francuske Lige za ljudska …