Početna stranica » fra ljubo lucić

fra ljubo lucić

Pripovijedao sam grupi djece o Isusovoj muci. Slušali su kao da o tome nikad ništa nisu čuli: upijali svaku riječ, …

On je samo naizgled bio „obični“ fratar. Htio je i pokušavao je biti samo to, ali mu nije išlo. Želio …

U trinaestom stoljeću bila su velika previranja u zapadnom svijetu. Ljudi su bili podijeljeni i zavađeni. Dijelili su se na …