Početna stranica » Stalnosti u mijenama

Stalnosti u mijenama

343 pregleda

– Ja ti se, vala, ovih dana nikako odmorit' – jada se susjeda susjedi. – Ostalo mi puno lanjskih „orasa” pa ih čistim dok nisu prispjeli novi...Naravno da obje razumiju da se radi o istoj vrsti koštuničavoga voća, o „orasima”, ali ovo je zgodna prilika da upozorimo  da su ovakve pojave u jeziku, vrlo raširene ne samo u sezoni baklave, nego i inače.

Naime, glasovna promjena u hrvatskome jeziku poznata kao sibilarizacija predviđa da u imenica kojima osnova završava na k, g ili h (npr. đak, bog, orah, odnosno ruk-a, knjig-a, svrh-a) to finalno k-g-h ispred i prelazi u c-z-s, dakle: đak, đac-i, đac-ima; bog, boz-i, boz-ima; orah, oras-i, oras-ima. Međutim, do te promjene ne dolazi ako se k, g ili h nađe ispred a ili e, pa se zato ne kaže npr. *nemam orasa ni knjiza jednako kao što se ne kaže *ne skupljam orase ni knjize, nego nemam oraha ni knjiga, odnosno ne skupljam orahe ni knjige itd. No, kao i svako, i ovo pravilo ima iznimke: ne provodi se kod osobnih imena (Branka – Branki), umanjenica (seka – seki), imenica na -cka (kocka – kocki), -ćka (praćka – praćki), -tka (lutka – lutki), -zga (tezga – tezgi), nekih zemljopisnih imena (Krka – Krki) itd.

Još jedna glasovna promjena koja ne podliježe godišnjim dobima jest vokalizacija, tj. pretvaranje suglasnika l u o, uglavnom kod imenica muškog roda na završetku riječi. Tako smo dobili npr. anđeo od anđel, a posao od posal. Problemi nastaju kada se vokalizacija, udružena s tzv. nepostojanim a (npr. momakmomka), pokušava provesti i u nominativu jednine (i genitivu množine), gdje joj nije mjesto, pa tako nastaju oblici kao *podnosioc umjesto podnosilac, *taoc umjesto talac, *ronioc umjesto ronilac, *ranoranioc umjesto ranoranilac, * gledaoc umjesto gledalac itd.

Napokon, u nekim govorima u Bosni koristi se komparativ visočiji umjesto viši, npr.: „Sin je visočiji od oca”, ili: „Ovo brdo je visočije od onoga”. Takve riječi imaju svoje mjesto u mjesnome govoru i ne treba ih potiskivati, neka stoje, ali problem je kad se počnu upotrebljavati u medijima, kao npr. u priopćenju Središnjeg izbornog povjerenstva, gdje se moglo čuti da je postotak građana koji su glasovali „visočiji nego na prethodnim izborima”.

Dakle, ove jeseni, kao i svake druge, kuharica će čistiti orahe i praviti kolač od oraha, gledalac će gledati, a pitalac pitati – sve dok se ne pojavi viša sila.