Početna stranica » Revije » Duhovi: Sakramentalna narav Crkve

Duhovi: Sakramentalna narav Crkve

Broj revije: 483
Datum: lipanj 2023

Tema broja za mjesec lipanj je DUHOVI: SAKRAMENTALNOST CRKVE, a u temu nas uvodi dr. sc. don Josip Mužić. U kršćanskom teološkom rječniku pod sakramentima (lat. sacramentum: sveti znak) misli se na vidljive znake nevidljive Božje milosti kojima Duh Sveti preko djelovanja Crkve posvećuje život vjernika: sedam sakramenata u Katoličkoj crkvi prate glavne događaje ljudskog života kao znakovi i posrednici spasenja i milosti. Nažalost, vrlo često se zaboravlja, ili želi zaboraviti, da je i sama Crkva kao djelo Duha Svetoga, a svetkovinu Duhova (rođendan Crkve) slavimo koncem mjeseca svibnja, TEMELJNI SAKRAMENT – vidljivi znak i sredstvo Božjeg djelovanja u svijetu iz kojega proizlaze ostali sakramenti. U tom smislu, za kršćane je Crkva kao djelo Duha Svetoga prije svega OTAJSTVO Božje milosti u čovjekovoj povijesti: ona nije neka obična društvena organizacija, neka (još jedna) nevladina udruga, neki NGO… kako bi to mnogi unutar i izvan nje htjeli. Svjedoci smo kako je danas upravo ova otajstveno-sakramentalna narav Crkve na velikom testu i mnogi je žele na različite načine potisnuti.

Iz sadržaja izdvajamo:

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99