Početna stranica » Revije » Humanističko obrazovanje: Znanje i odgoj

Humanističko obrazovanje: Znanje i odgoj

Broj revije: 482
Datum: svibanj 2023

Društvo, kultura i obrazovanje su međusobno životno povezane stvarnosti. Pod humanističkim se obrazovanjem, uz njegovo uže značenje koje stavlja težište na proučavanje klasičnih jezika, književnosti i povijesti, u širem smislu shvaća ono obrazovanje univerzalne naravi koje je u službi čovjekova uljuđivanja, školovanja te oplemenjivanja njegova duha. Njegova se važnost za duhovni razvoj zapadne civilizacije ne može prenaglasiti. Međutim, kako se tijekom moderne povijesti mijenjalo shvaćanje čovjeka i društvene stvarnosti tako se i mijenjao odnos prema obrazovanju i njegovim ciljevima.

Iz sadržaja izdvajamo:

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99