Početna stranica » Revije » Društvene mreže: Koliko znamo o njima?

Društvene mreže: Koliko znamo o njima?

Broj revije: 484/485
Datum: srpanj 2023

Živimo u jednom umreženom svijetu: svojim sadržajima i mogućnostima internet je na različite načine oblikovao suvremeni život – možda i nepovratno promijenio. Jedan od sveprisutnih elemenata toga umreženog svijeta svakako su i društvene mreže. Riječ je o fenomenu koji proizlazi iz činjenice da se čovjek, koji je po naravi društveno biće, služi svim raspoloživim sredstvima u svrhu poboljšanja međusobne komunikacije i ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Suvremeno tehničko doba svakako bitno poboljšava te mogućnosti, ali i čini tu komunikaciju jednim vrlo složenim fenomenom koji se može promatrati iz različitih perspektiva.

Iz sadržaja izdvajamo:

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99