Početna stranica » Pošast koju liječe doktor i svećenik

Pošast koju liječe doktor i svećenik

82 pregleda

Svakoj osobi koja pokazuje simptome depresije treba pristupiti zasebno, sa suosjećanjem, ali stručno. Depresija je jako ozbiljna bolest koja može tragično završiti i stoga je nikada ne treba podcjenjivati.

Kao što vidimo iz gornjeg navoda, depresija je bila poznata još u starozavjetno vrijeme, a osobit je primjer kralja Šaula koji je pokazivao klasične znake depresije te je na kraju počinio i samoubojstvo što dovoljno govori o samoj težini, ozbiljnosti i strašnim posljedicama koje ta bolest može proizvesti. Depresija spada među najčeš­će psihičke smetnje našeg vremena. Prema jednom istraživanju Svjetske zdravstvene organizacija (WHO) depresija zauzima četvrto mjesto kao uzrok nesposobnosti i preuranjene smrti. Predviđa se da će do 2020. godine depresija postati drugi po redu zdravstveni problem na svijetu, odmah nakon srčanih bolesti.

S obzirom da se teško određuje i prepoznaje, jer se simptomi depresije vrlo često preklapaju sa simptomima drugih bolesti, donesena su određena pravila za definiciju i dijagnosticiranje te bolesti i to na osnovi prisutnosti nekoliko simptoma i znakova. Takvi su: depresivno ili žalosno raspoloženje, smanjenje zanimanja za uobičajene aktivnosti i gubitak zadovoljstva, značajan gubitak ili porast tjelesne težine odnosno značajan ili pojačan apetit, smetnje spavanja u smislu ometenog sna ili predugog spavanja, umor i gubitak energije, osjećaj vlastite bezvrijednosti ili neprimjetne krivice, smanjena sposobnost mišljenja i sabranosti, ponavljajuće misli o smrti i samoubojstvu. Prema definiciji, ako osoba očituje najmanje pet od pobrojanih simptoma u trajanju od najmanje dva tjedna, tada govorimo o “velikoj” depresivnoj epizodi, a ako očituje četiri ili manje simptoma, govorimo o “maloj” depresivnoj epizodi.

Nejasni uzroci depresije

Depresija se javlja u osoba neovisno o zvanju, dobi, rasi, nacionalnosti, ekonomskom stanju ili spolu. Zanimljivo je da se najrjeđe pojavljuje u osoba koje su u bračnoj zajednici, a znatno se češ­će pojavljuje u osoba koje su razvedene. Depresivnu epizodu obilježava sniženo raspoloženje, gubitak energije i smanjenje aktivnosti. Sposobnost uživanja, interes i sabranost su oštećeni, a često je prisutan umor čak i nakon najmanjeg napora. Spavanje je obično narušeno, a apetit oslabljen. Samopoštovanje i povjerenje u sebe gotovo su uvijek smanjeni, budućnost izgleda crna, misli o samoubojstvu često su prisutne.

Mnoge poznate osobe su bolovale od depresije. Zanimljiv je primjer Abrahama Lincolna, nekadašnjeg predsjednika SAD-a. On je svom prijatelju jednom prigodom uputio pismo u kojem kaže: “Trenutno sam najjadniji čovjek na svijetu. Kada bi se ono što sad osjećam rasporedilo na cijelu ljudsku civilizaciju na cijelom svijetu, ne bi bilo nasmiješena lica. Ne mogu reći hoću li ikada biti bolje. Imam užasan predosjećaj da neću. Podnositi ovo što sada podnosim neizdrživo je. Čini mi se da ću umrijeti ili ozdraviti.”

Postavlja se važno pitanje koji su to uzroci depresije, kako i zašto ona nastaje? Na to pitanje nema jednoznačnog odgovora. Nastanak depresije nastoji se objasniti brojnim biološkim, psihodinamskim i sociokulturnim teorijama. Međutim mnogo detalja za sada ostaje nejasno budući da je mozak nevjerojatno složen organ, koji je teško istraživati. Vjeruje se da su određene osobe sklone razvoju depresije, također je primijećena i obiteljska sklonost razvoju depresije, tj. da postoji genetska osnova za razvoj depresije. Za sada istraživači nisu uspjeli pronaći posebne gene koji povećavaju rizik nastanka depresije s tim da se vjerojatno ne radi o samo jednom nego o više gena. Istraživanja su u tijeku. Jedan od mogućih uzroka depresije može biti i snižena razina određenih hormona u krvi kao što su npr. hormoni štitnjače, ali i neki drugi hormoni. Kao što vidimo, mnoge su teorije o nastanku depresije i one se često međusobno prepliću jer vjerojatno u nastanku depresije sudjeluje više različitih činbenika udruženo. Značajno je istaknuti da se uz pravilno liječenje depresija može liječiti s vrlo dobrim rezultatima u oko 80% oboljelih.

Pristupiti suosjećajno ali stručno

Svakoj osobi koja pokazuje simptome depresije treba pristupiti zasebno, sa suosjećanjem, ali stručno. Depresija je jako ozbiljna bolest koja može tragično završiti i stoga je nikada ne treba podcjenjivati. Danas je za većinu oboljelih od depresije liječnička pomoć dostupna. Liječenje se zasniva na primjeni antidepresivnih lijekova i drugim metodama. Prvi izbor u liječenju razvijene slike depresije obično su antidepresivi zbog svoje učinkovitosti, međutim ti lijekovi ne djeluju kod svakog oboljelog te je potrebno nekada zamijeniti lijek ili uvesti kombinaciju lijekova da bi se dobio željeni učinak. Druge metode liječenja su savjetovanje i psihoterapija.

Jako korisno za oboljelu osobu može biti razgovor s osobom od povjerenja koja može biti prijatelj, član obitelji ili svećenik. Već sam razgovor o problemu ublažava simptome depresije. Psihoterapija je danas jedan od temelja liječenja depresije. Postoji nekoliko tehnika psihoterapije koji se koriste u liječenju depresivnih osoba. Kod osoba kod kojih ne djeluju ni antidepresivni lijekovi ni psihoterapija koristi se elektrostimulativna terapija, terapija svjetlom.

Dakle, postoji mnogo medicinskih načina liječenja depresije i pravilnim liječenjem postižu se dobri rezultati kod velikog broja osoba. Međutim, iskustveno je dokazano da zdrava duhovnost može biti itekako od pomoći kod liječenja depresije, osobito kroz sakrament ispovijedi i duhovne razgovore sa svećenikom, što je kod velikog broja osoba rezultiralo povlačenjem svih simptoma depresije. Prema tome, svakoj osobi koja pokazuje simptome depresije treba ponuditi stručnu medicinsku pomoć, a često je korisno u liječenje uključiti i svećenika. Jer u samoj Bibliji je mnoštvo ohrabrujućih i iscjeljujućih poruka, a treba nam uvijek biti na umu prelijepa poruka koju je svakome od nas Bog uputio preko proroka a koja glasi: “Ljubavlju vječnom ljubim te!” (Jr 31,3).

Gospina trava – prirodni lijek protiv depresije

Gospina trava (Hypericum perforatum) se već više od 2.400 godina koristi kao prirodni lijek protiv depresije. Danas postoje i službeno registrirani farmakološki pripravci Gospine trave u obliku tableta jer je djelotvornost Gospine trave u liječenju depresije dokazana brojnim kliničkim istraživanjima. Mnogi psihijatri danas preporučuju pripravke Gospine trave čak kao lijekove prvog izbora u slučajevima blage do umjereno izražene nepsihotične depresije u osoba kojima su iz različitih razloga draža prirodna sredstva liječenja.