Početna stranica » Marijanske pučke crkvene pjesme

Marijanske pučke crkvene pjesme

959 pregleda

Marija moliteljica, zagovornica i posrednica prisutna je kroz svu povijest Crkve. U svakom vremenu i razdoblju, osobito u kriznim vremenima – sve do naših dana, kršćani se molitvom, postom, pokorom, pjesmom, zavjetima, hodočašćem u brojna Marijina svetišta širom svijeta žarko utječu Mariji, svojoj nebeskoj Majci, mole za Njezinu pomoć u svojim nevoljama i Njezin moćni zagovor kod Boga.

Ova se marijanska vjera Crkve, ovo kršćansko pouzdanje i pobožnost prema Majci Mariji, ovo jako iskustvo Marijine pomoći i moćne zaštite u svim opasnostima, u prošlosti i sadašnjosti, snažno očituje na prvom mjestu u službenoj molitvi Crkve – liturgiji, u liturgijskoj molitvi, koja je siguran i neprevarljiv iskaz onoga što Crkva vjeruje i što ispovijeda. Iz tog liturgijskog vrela potekla je zdrava kršćanska  pobožnost prema Mariji. Jednako tako i pobožna kršćanska marijanska umjetnost. Oduvijek Crkva misli, moli i pjeva, slaveći Boga – s Marijom. Prva Duhovska devetnica – s Marijom! – u Crkvi ne prestaje. Svi puci i jezici slave Boga – s Marijom. I slave Mariju!

Odmah jedna lijepa i draga činjenica. U pisanoj riječi, osobito u poeziji, Hrvati su, navodno uz Portugalce, narod koji je najviše pisao o Blaženoj Djevici Mariji (Držić, Divković, Babić, Margitić, Knežev, Šah, Šenoa, Nazor, Ujević, Šimić, Domjanić, Poljak, Kordić, Petričević…).

Marijanske pučke popijevke

Crkvena pučka popijevka sigurno je najjači i najbogatiji i najomiljeniji iskaz kršćanske ljubavi i pobožnosti prema Mariji. I ovdje Hrvati, po zaista prebogatom repertoaru marijanskih popijevki, spadaju među prve u svijetu.

U hrvatskom crkvenom pučkom repertoaru, uz euharistijske i općenito Gospodnje crkvene pučke popijveke, svakako su najbrojnije pjesme posvećene Majci Mariji. U kantualu „U slavu Bogu” (Sarajevo, 1934., rukopis, 200 stranica) poznatog glazbenika, dugogodišnjeg profesora crkvene glazbe na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, maestra Franje Matejevskog, postoji 41 popijevka na čast BDM i deset Lauretanskih litanija, koje su se u ono vrijeme u crkvi često pjevale. 

U najnovijoj crkvenoj pučkoj liturgijskoj pjesmarici (PGPN, Zagreb-Sarajevo, 2003.), što u glavnom, liturgijskom dijelu, što u dodatku, uvršteno je blizu 120 marijanskih popijevki; uz napomenu, da u brojnim popijevkama koje nisu izričito marijanske, Mariji je posvećena barem jedna kitica (adventske, božićne, korizmene, uskrsne i druge popijevke); k tome dolaze brojni marijanski himni i antifone – tradicionalne i pučke.

Oblik i sadržaj

Crkvena pučka popijevka uopće, pa tako i marijanska, ima oblik pučkog verza i strofe (najčešće od 4 verza osmerca). I kao takova veoma je bliza i draga srcu puka: prikladna je i moćna oduševiti i ujediniti puk u pobožnom pjevanju. Puk nezasitno uživa u ritmu svoga pučkoga versa i strofe – svoje popijevke.

Cilj marijanskih pučkih popijevki jest približiti puku, urezati u njegovo srce i dušu crkveni nauk o Mariji. To jest, mariološke istine utkati u pučki vers i strofu, da se lako pamte, čuvaju i dalje prenose. Dobra je pučka kateheza o Mariji, trajna neodoljiva propovijed, živi spomenik vjere i ljubavi i najvišeg dužnog poštovanja prema Onoj, po kojoj je Bog postao čovjekom – „radi nas i radi našega spasenja”. Napokon, marijanska pučka popijevka trajna je, oduševljena, nikad do kraja ispjevana molitva Mariji, Majci Božjoj, vapaj u nevolji i žarko utjecanje Bogu po Njezinu moćnom zagovoru.

Mariološke istine

Kako smo već istakli, dobra marijanska pučka popijevka vjerno prenosi crkveni nauk o Mariji, o njemu pjeva, o njemu pripovijeda, u njemu uživa. Istine utkane u marijanske pučke popijevke jesu: da je Marija bez grijeha istočnoga začeta i bez grijeha ostala (Bezgrešno začeće), da je majka Kristova i Majka Crkve, da je Bogorodica, da je Djevica prije poroda, u porodu i poslije poroda, da je naša zagovornica, pomoćnica u nevoljama ovoga života, da je naša posrednica, da je suradnica u Kristovu djelu otkupljenja (suotkupiteljica), da je s dušom i tijelom na nebo uznesena, da je Kraljica neba i zemlje (blagdan 22. kolovoza) – sukraljuje s Kristom (na to smo i mi pozvani: po Kristu, s Kristom i u Kristu). Sve ove istine utkane su u brojne marijanske pučke popijevke. Evo tek nekoliko primjera.

U pojedinim marijanskim pučkim popijevkama istaknuto je redovito više marijanskih istina i naslova. Tako popijevka: „O divna Djevice” pjeva o Marijinu djevičanstvu, o kraljevskom Njezinu dostojanstvu, o bezgrešnom Njezinu začeću, o Marijinu zagovoru:

O divna Djevice,
nebeska Kraljice,
moli za nas.

Ti znadeš najbolje
sve naše nevolje,
ah spasi nas!

Od sunca sjajnija,
od zvijezda krasnija,
nebeski cvijet,

Bez grijeha začeta,
Djevice presveta,
slavi te svijet.

U sljedećim popijevkama sami možemo uvidjeti marijanske istine utkane u pučke popijevke. Nekoliko prastarih hrvatskih:

Zdravo, Djevice, Bogorodice!
Ti si lijepi cvijet, 
Gospo blažena, ružo rumena,
sveta Marijo!

Zdravo, Djevo čista, izvor milosti!
Zdravo, Majko Krista, vrelo radosti!

K tebi se utječemo, od sveg srca kličemo:
pomozi nam, slatka Djevo Marijo.

Zdravo, Božja Majko,neba Kraljice,
Zdravo, svijetlo sjajno, zvijezdo Danice!…

Vječna hvala budi Bogorodici,
ačetoj bez grijeha, čistoj Djevici!…

Usrdna molitva Mariji i iskusrvo njezinog moćnog zagovora kod Boga u svim nevoljama života snažno je istsknuto u jednoj od najpoznatijih hrvatskih marijanskih pučkih popijevki:

O mila Majko nebeska,
ti zaštitnice bijednika,
slušaj naš glas,
pogledaj nas,
svima nama izmoli spas.

Kad duši našoj teško je,
kad pritisnu je nevolje,
tebi se tad moli svak rad,
a ti blažiš bijedu i jad.

Ti raj si nam otvorila,
kad Isusa si rodila,
bez njega mi bijedni bi svi
vječnu sreću izgubili.

O čisto bosanskim marijanskim pučkim pjesmama (antifonama), u kojima je na divan pjesnički način utkana sva mariologija i koje odišu najnježnijom pobožnošću prema Isusovoj i našoj Majci Mariji, pisali smo u prošlim brojevima ovog Kalendara (2013.). Ovdje spomenimo tek poneki stih tih prastarih bosanskih prekrasnih marijanskih pučkih popijevki, radi njihova čistog nauka, žarke pobožnosti i ljubavi prema Majci Mariji:

O preslavna Božja Mati,/ dostoj mi se milost dati/ da ja ljubim Sina Tvoga,/ a mog Boga predobroga.//… Najpre, Majko, Sinu Tvomu/ poklanjam se preslatkomu;/ zatim Tebi, koja jesi,/ za Njim prva na nebesih.// On je vrelo od milosti,/ Ti si vrutak od slatkosti:/  Njemu hvala, Njemu dika,/ Tebi poklon uvijek vijeka. Amen.

O Marijo, o Marijo,/ bolne duše likarijo!/ Pokaži nam Sina svoga,/ našeg Boga predragoga.//…Ako budeš s nama biti,/ nećemo se izgubiti. // Navijek ćemo uživati,/ Onog koga si Ti mati.// Klanjamo se Sinu Tvomu,/ našem Bogu predobromu./ O Isuse, budi faljen/ po sve vijeke vjekov’. Amen.

Faljen Isus, Marijo,/ faljen Isus, Djevice,/ Faljen Isus, Majko naša,/ zagovornice!//…Ti, o Majko ljubljena,/ od sveg svijeta slavljena,/ primi molbe, o Kraljice,/ čista ružice!// Kćeri Oca nebeskog,/ Majko Isusa dragog,/ Duha Svetog zaručnice,/ naša Kraljice.// Moli za nas Ti Boga/ i Isusa dobroga,/ moli Duha Svetog radi/ puka svoga. Amen.