Početna stranica » Fra Zvonko Benković novi doktor etnologije i kulturne antropologije

Fra Zvonko Benković novi doktor etnologije i kulturne antropologije

133 pregleda

Fra Zvonko Benković, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene, 12. lipnja obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Promjene svadbenih običaja u toliškom kraju od 19. stoljeća do suvremenog doba” na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorsku radnju, pisanu pod vodstvom profesorice Jasne Čapo Žmegač, fra Zvonko je obranio pred komisijom u sastavu: doc. dr. sc. Tihana Rubić, predsjednik povjerenstva, prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović, član povjerenstva te dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, znan. savj., član povjerenstva. Uz maksimalnu ocjenu summa cum laude fra Zvonko je dobio osobite pohvale i za prosjek 5.00 tijekom studija. Rad je posvetio svojim roditeljima Evi i Marku. Na obrani su bili prisutni fra Zvonkina braća s obiteljima, braća iz Provincije te kolege sa studija.

Radnja njegove doktorske disertacije podijeljena je u pet poglavlja u kojima se na osnovu istraživanja arhivske građe, sekundarne literature te vlastitih terenskih istraživanja, a na podlozi etnoloških i kulturno-antropoloških teorija i studija, analiziraju promjene u svadbenim običajima u Bosanskoj Posavini. Konkretno se te promjene u svadbenim običajima razmatraju na primjeru rimokatoličke župe Tolisa u razdoblju od 1884. do 2014. godine. Posebna se pozornost iskazuje analizi ekonomske strukture svadbenih običaja, kvantitativnoj analizi godišnjeg broja sklopljenih brakova temeljem podataka prikupljenih iz knjiga matica vjenčanih župe Tolisa te utjecaju crkveno-povijesnih prilika na mijene svadbenih običaja. Uz to se propitivala kompleksna uloga istraživača-etnologa i kulturnoga antropologa, svećenika i jednog od sudionika svadbi.

Fra Zvonko Benković je rođen 6. svibnja 1977. u Brčkom. Član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Osnovnu i srednju školu završio je u Orašju. Godine 2005. završio je filozofsko-teološki studij na Sveučilištu u Zagrebu, na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a 2012. završio je kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2011. dobio je Nagradu Filozofskog fakulteta „Franjo Marković” za istraživanje usmene književnosti Hrvata u BiH. Iste je godine postao duhovnikom nevladine humanitarne organizacije Dječja udruga Hrabrost – DUH. Sudjelovao je u osnivanju, projektiranju i oblikovanju muzeja Vrata Bosne te uređenju knjižnice u Franjevačkom samostanu na Raščici, Bosanskoj Posavini. Od 2012. godine profesor je na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, knjižničar i voditelj muzeja. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima.

Fra Zvonki čestitamo i želimo mu uspjeh u daljnjem radu.