Početna stranica » Dar jakosti – Snaga i moć samoga Boga

Dar jakosti – Snaga i moć samoga Boga

440 pregleda

Duh jakosti nam je potreban kad se moramo oduprijeti napadima "silnika" ovoga svijeta kako bismo ostali u miru sa svojom savješ­ću i na Isusovom putu ljubavi

Pojam jakost dolazi od riječi jak/a, što znači biti velike snage i čvrstine, snažnih duševnih svojstava: pouzdan, neslomljiv, nepokolebljiv i čvrst. Latini su ovu krepost nazivali fortitudo, koja znači sustavnu snagu, da ono što spoznaš, u djelo provedeš.

Jakost kao dar Duha Svetog i kao moralna krepost jest snaga i moć samoga Boga koji djeluje u nama i po nama. Dar jakosti pruža nam snagu na putu svetosti, tako da krš­ćanina ne mogu spriječiti ni poteškoće, ni napasti, pa ni sama smrt na putu istinske svetosti. Taj dar daje pomoć u podnošenju bolova, bolesti, kušnja, progona i mučeništva.

Izraziti primjer hrabre i jake žene u Bibliji je majka Makabejka koja je u jednome danu gledala smrt sedmorice svojih hrabrih sinova, ali nije pokleknula u svojim vjerskim i moralnim principima. U Novom zavjetu Isus je pokazao iznimnu jakost u kušnji u pustinji, postivši četrdeset dana i noći ne podliježući ponudi Napasnika i ne pokazujući tjelesnu slabost.

Jakost kao moralna krepost i dar Duha Svetoga posebno nam je potrebna za svakodnevni vjernički život kako bismo se oduprli napasti jakosti “moćnika” ovoga svijeta. Jakost je moralna krepost koja u poteškoćama osigurava čvrstoću i postojanost u traganju za dobrom i smislom života. Ona jača odluku da se čovjek odupre napastima i svlada zapreke u moralnom življenju. Krepost jakosti osposobljava nas pobijediti strah, čak i smrt, te se odvažno suočiti s iskušenjima, pogibeljima i progonstvima. Ona daje hrabrost da se čovjek odrekne i žrtvuje vlastiti život kako bi obranio pravednu stvar i svoje uvjerenje.

U slavnoj povijesti spasenja imamo tolike mučenike koji se nisu htjeli odreći svoje vjere, jer su imali duha jakosti i hrabrosti te su položili vlastiti život za svoja vjerska i moralna uvjerenja. S ponosom se sjećamo sv. Maksimilijana Kolbea čija je snaga i jakost duha bila tako velika da je u logoru smrti spremno ponudio svoj život za život druge osobe (oca brojne obitelji), i u isto vrijeme bio uvjeren da će tim činom pobijediti zlo i ući u obećani vječni život.

Duh jakosti se ne očituje samo u ekstremnim situacijama kada treba položiti vlastiti život kao što su to činili brojni krš­ćanski mučenici tijekom povijesti. Duh jakosti nam je potreban u svakodnevnom nastojanju da ostanemo vjerni vlastitim načelima i uvjerenjima. Duh jakosti nam je potreban kad se moramo oduprijeti napadima “silnika” ovoga svijeta kako bismo ostali u miru sa svojom savješ­ću i na Isusovom putu ljubavi. Duha jakosti nam treba u trenutcima nerazumijevanja i neprijateljstava naših najbližih. Duha jakosti nam treba kako bismo se oduprli sklonostima našeg krhkog i slabog tijela.

Sveti Pavao u svojem promišljanju o jakosti kaže kako upravo zato da se ne uzoholi zbog veličine primljenih objava, nosi u sebi “trn” (2 Kor 12,7), jedno trpljenje, i moli Uskrsloga da ga oslobodi od anđela što mu ga je Zli poslao, od tog bolnog trna u tijelu. Triput je – kaže – molio Gospodina da otkloni tu napast. I u toj situaciji prima odgovor na svoju prošnju. Gospodin mu upućuje jasne i umirujuće riječi: “Dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje” (2 Kor 12,9). U svojemu komentaru na ove riječi koje je čuo, govori što uistinu znači biti navjestiteljem radosne vijesti. “Najradije ću se, dakle, još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak” (2 Kor 12,9b-10).

Jakost je posebna kvaliteta srca. Ona izvire iz poznavanja samoga sebe, tj. da u dubini svojega srca znamo da nešto možemo i trebamo činiti. Jakost izvire iz svijesti da je Bog prisutan da nam pomogne i da možemo uvijek na njega računati. Jakost dolazi kada smo nesigurni i ranjivi. Bez ovakve jakosti činili bismo samo ono što nam se čini lakim.

Jakost pomaže da činimo i velike stvari. Ljubav nam daje duhovnu jakost. Ona nas hrabri da činimo velika djela. Daje nam snage da činimo prave stvari i ne dopustimo da nas strah zaustavi. Ljubav odgoni svaki strah. Sv. Ivan kaže da “straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah” (1 Iv 4,18). Povjerenje u Božju ljubav nas, bez obzira na sve naše krhkosti i slabosti, hrabri i čini otvorenima za dar jakosti koji nam pomaže u životnim kušnjama i čini nas odvažnima suprotstaviti se različitim “snagatorima” ovoga svijeta, zalažući se za istinu, pravednost i dostojanstvo svake osobe. Dar jakosti nam treba kako bismo odvažno svjedočili svoju vjeru u svakodnevnom životu ondje gdje se nalazimo.

Ljubav koju dajemo bližnjima i koju primamo od njih približava nas Bogu koji je ljubav i tako nas čini otvorenima za djelovanje Duha Svetoga i njegov dar jakosti. Jakost je dar Duha Svetoga kojega posebno primamo u sakramentu sv. potvrde ili krizme, a za darove trebamo moliti i Bogu posebno zahvaljivati.

Duše Sveti, dođi sa svojim darom jakosti i ojačaj nas. Daruj nam jakost u poteškoćama i sumnjama naših životnih lutanja i stranputica, jer bez tebe smo izgubljeni i slabi.