Početna stranica » Božić u Betlehemu

Božić u Betlehemu

128 pregleda

Betlehem?! Nekada, u vrijeme Isusova rođenja, Betlehem – Kuća kruha u Palestini, desetak kilometara južno od Jeruzalema, ni po čemu se ne ističe, gradić zaokupljen svakodnevnom borbom za život pod vlašću rimskoga okupatora. Ali, taj Judin grad nezaboravan je i svet, ne samo Židovima u njihovoj dugoj i burnoj povijesti već i kršćanima od samih početaka do danas.

Za Židove, Betlehem je simbol slavnih vremena i slavnih ljudi njihove duge mesijanske povijesti. Tu je Jakov pokopao svoju voljenu ženu Rahelu, majku svih Židova. Dugo nije imala djece. Kod poroda Benjamina, drugoga djeteta, dok je umirala, nazvala ga je Ben Oni (sin moga bola). Ali ga je otac Jakov prozvao Ben jamin (sin sreće). Tu joj je grob na koji Židovi iz cijeloga svijeta, a i kršćanski hodočasnici rado dolaze. Nove političke (ne)prilike to dolaženje znatno su otežale. Današnja betlehemska pastirska polja nekadašnje su njive Davidova pradjeda Boaza i prabake Rute, a po slavnom kralju Davidu Betlehem je postao simbolom židovske povijesti i nada budućnosti. To kaže prorok Mihej: „A ti Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac, koji će pasti narod moj – Izraela!” (Mih 5,1)

Za nas kršćane, David, koji se rodio u Betlehemu oko 1000. godine prije Krista, proročki je simbol Onoga koji se u Betlehemu imao roditi – Krista Gospodina.

Isusovo rođenje u Betlehemu

Isusovo rođenje prije 2000 godina, u onom malom i nepoznatom gradu Judinu, učinilo je Betlehem jednim od najpoznatijih i najvažnijih gradova svijeta. Spomenuto Mihejevo proročanstvo ispunilo se u Kristu Isusu, Spasitelju svijeta koji se tu rodio. Po tom Rođenju Betlehem je početak i simbol novih vremena, novoga doba, nove svete i sretne ljudske povijesti i ljudske budućnosti uopće. Od toga Rođenja u Betlehem su uprte oči ljudi svih vremena. I danas je jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta na svijetu. Betlehem, mjesto rođenja Spasitelja svijeta, san je prošlosti, stvarnost koja sada nadahnjuje, putokaz u sretnu budućnost i – vječnost.

Stari Izaijin tekst iz daleke prošlosti kao da je sada napisan: „Dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni” (Iz 9,5). U Betlehemu se rodio Knez mira, to jest Bog koji je postao čovjekom radi nas i radi našega spasenja! „On, On je mir!” (Mih 5,4) Tako je Isusov Betlehem simbol sveopćega mira za kojim čeznu sva ljudska pokoljenja. To je razlog da i naš današnji, moderni, visoko znanstveni suvremeni svijet, toliko umoran, izmučen i iscrpljen mržnjom i ratovima, gleda u Betlehem i njegova Kneza mira. Oko 50 gradova širom svijeta uzelo je Betlehem za pobratimski prijateljski grad, drugi su tim imenom označili neke svoje gradske četvrti, a tu su i razne udruge i ustanove pod tim imenom.

Betlehemska špilja

Knez mira, Kralj mironosni rođen u špilji, u štali! On koji je sve stvorio i sve stvara! On, „na čijim plećima je vlast”, postavši čovjekom, radi našega ovog zemaljskog i onog vječnog mira, ne htjede se roditi u moćnom i raskošnom Jeruzalemu iako su prema prastaroj tradiciji (Jakovljevo apokrifno evanđelje iz 2. st., sv. Ivan Damašćanski 749. god.) Marijini roditelji imali neko stanište u blizini jeruzalemskoga Hrama, gdje se, navodno, i Marija rodila i što su mogli koristiti i one noći kad se Isus trebao roditi, već se rodi u špilji, u štali maloga, nemoćnog, siromašnog Betlehema. U tom apsolutnom siromaštvu i poniznosti On je postao naš Mir! Tu je nama darovao svega sebe! Tu je prihvatio naše ljudsko siromaštvo i bijedu kao nešto svoje – „nama u svemu jednak, osim u grijehu” (Heb 4,15). Skrovita i tiha, siromašna i draga betlehemska špilja, ta čudesna kolijevka Sina Božjega, jedina i jedinstvena u ljudskoj povijesti škola je neodoljive Isusove ljubavi i mira. Izgradio ga je i zapečatio – taj mir!– svojom krvlju Spasitelj ljudskoga roda – Krist Gospodin. Nema drugoga puta za ljude, nema drugoga puta do mira! Bog je postao čovjekom radi nas, živio za nas, dao svoj život za nas! Tako je uspostavio mir između Boga i čovjeka – darujući sebe. Mir je plod ljubavi prema Bogu i prema čovjeku.

Glavna poruka Isusova Betlehema bila je i ostaje: „Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje!”

Tu poruku betlehemskih anđela predstavlja, čuva i unosi u svijet i ovaj današnji Betlehem usprkos svim napetostima, ljudskim nesporazumima i sukobima oko njega. S mukom i naporima kroz svu minulu burnu povijest Betlehem je glas koji viče i dovikuje uznemirenom svijetu: „Ne silom, ne zveckanjem oružja, ne ratovima, ne nepravednim bogatstvom (betlehemska siromašna špilja, štala u kojoj se rodio Knez mira, snažan je protest protiv svega toga), već dobrom voljom i međusobnim poštovanjem i ljubavlju gradi se i čuva mir.

Bazilika rođenja

Bazilika Isusova rođenja u Betlehemu stoljećima čuva uspomenu na to Rođenje. Ona, cijela cjelcata, takva kakva je danas, označava mjesto gdje se rodio Spasitelj svijeta – Krist Gospodin. Nju svijet gleda kao Isusovu špilju, štalu gdje… (…)


Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš preplatnik, pretplatiti se možete ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i [email protected]