Početna stranica » Arhiva za dr. iur. can. fra Šimo Ivelj
Autor:

dr. iur. can. fra Šimo Ivelj

Nakon što se vidjelo što je crkvena ženidba općenito, što je ženidbena privola, koji su to nužni elementi za valjanost …

O tome svjedoči i nedavno crkveno vjenčanje dvaju civilno već vjenčanih bračnih drugova, koje je u zrakoplovu obavio sam papa …

To su zapreka javnoga doživotnog zavjeta čistoće u redovničkoj ustanovi (kan. 1088) i zapreka svetoga reda (kan. 1087). Za valjanost …

Konkretno se može reći da je to slučaj u kojemu katolička stranka želi sklopiti ženidbu u Katoličkoj Crkvi s drugom …

Zašto je tomu tako? Ovdje se radi o zapreci prirodnoga, ali i božanskoga pozitivnog prava, utemeljenoga na bitnim vlastitostima braka …

Dobro je da čovjek poznaje svoje korijene, ali i širu rodbinu, naročito kada se radi o tomu da se izbjegne …

Kako se postaje službeno svet u Katoličkoj crkvi? Da bi se dokučio ovaj odgovor potrebno je poznavati i razlikovati najprije …

Kako ispravno shvatiti ovo božansko pravo s obzirom na ženidbu? To nam govore konkretni primjeri da se samoj naravi i …

U čemu je važnost ženidbe? U traženju odgovora treba krenuti od toga da je ženidba na neki način najvažnija i …