Početna stranica » Zapreka krvnoga srodstva

Zapreka krvnoga srodstva

1,2K pregleda

Pojam krvnoga srodstva je nešto s čime se susrećemo u svakodnevici, najčešće kada krenu obiteljske priče o bližoj i daljnjoj rodbini. Tada se pokušava odrediti i stupanj (koljeno) krvnoga srodstva, odnosno vidjeti na koji način ta krvna veza postoji među srodnicima.

Dobro je da čovjek poznaje svoje korijene, ali i širu rodbinu, naročito kada se radi o tomu da se izbjegne ženidba između bliskih rođaka. Stoga i u Zakoniku Katoličke Crkve postoji točno definirana zapreka krvnoga srodstva koja u kanonu 1091 § 1 i 2 kaže da je u ravnoj liniji krvnoga srodstva nevaljana ženidba među svim precima i potomcima, bilo zakonitim bilo naravnim, dok je u pobočnoj liniji nevaljana sve do četvrtoga koljena uključivo. Možda će se nekima ova odredba učiniti preblizu, ali treba napomenuti da uvijek postoji i moralna obveza napominjati ljudima da što je stupanjska udaljenost osoba od zajedničkoga korijena veća, to je bolje za zdravlje potomstva. Time se izbjegava mogućnost spajanja iste krvi koja može imati za posljedicu genetsku deformaciju potomstva.

Zakon je ovdje sasvim jasan i precizan te se isključuje svaka mogućnost dvojbe. Najčešći problemi koji se javljaju kod ovoga kanona nastaju u trenutku njegove primjene na konkretnim slučajevima, tj. onda kada ljudi sami pokušavaju izračunati stupanj krvnoga srodstva. Naime, u narodu postoji „više oblika” računanja krvnoga srodstva koji se temelje na nekim predajama i na logici narodnoga mentaliteta koji često nisu ni izbliza u skladu s crkvenim računanjem koji se još naziva i rimskim (ZKP – 1983).

Računanje krvnoga srodstva

Da bi ova crkvena zapreka bila jasnija, a samim time da bi pojam krvnoga srodstva i njegovo računanje bilo ispravno shvaćeno, potrebno je vidjeti što Crkva naziva srodstvom, kako se ono uistinu računa i po kojim pravilima. Odmah treba napomenuti da se pravilo po kojemu se računa krvno srodstvo ne temelji na ženidbi, nego na rađanju općenito bez obzira radi li se o zakonitoj ili nezakonitoj, valjanoj ili nevaljanoj ženidbi. Što je onda srodstvo? Srodstvo je odnos između dviju ili više osoba zasnovan na međusobnoj vezi koja može biti: biološke prirode i temelji se na krvnoj vezi, zatim sociološke prirode koja se naziva tazbinsko srodstvo ili svojta, a nastaje iz valjane ženidbe između muža i ženinih krvnih srodnika i između žene i muževih krvnih srodnika i pravne prirode koja se temelji na činjenici zakonskoga posvojenja.

Krvno srodstvo je krvna veza koja postoji između osoba koje potječu jedna od druge ili imaju zajednički korijen, a ne potječu jedna od druge. Njegovo se računanje vrši po linijama (lozama) i stupnjevima (koljenima).

Zajednički korijen (stipes) su osobe ili osoba od koje neposredno u pravoj liniji ili posredno u pobočnoj liniji potječu krvno srodne osobe, tj. potomci. Redovito su to dvije osobe, otac i majka. Postoji mogućnost da zajednički korijen čini samo jedna osoba, ili otac ili majka. Npr. muž i žena ili samo jedno od njih prije trenutnoga braka već su prije izrodili djecu u prethodnom braku. Njihova djeca iz sadašnjega braka i djeca iz prvoga braka su polubraća ili polusestre po ocu ili majci i među njima postoji jednostrano krvno srodstvo.

Stupanj (gradus) ili koljeno je mjera za udaljenost osobe od zajedničkoga korijena. Linija ili loza je neprekidni niz osoba koje potječu od zajedničkoga korijena, a može biti ravna i pobočna.

Ravna linija srodstva

Linija je ravna kad osobe potječu jedna od druge, npr. otac, sin, unuk, praunuk itd. Može biti silazna ili uzlazna. Linija je uzlazna ako se imaju u vidu preci, a silazna ako se promatraju potomci iste osobe. U ravnoj liniji ili lozi toliko je stupnjeva koliko je rođenja ili koliko je osoba (tot gradus, quot generationes) pošto se oduzme korijen. Sukladno tome, otac/majka i sin/kći su srodni u 1. stupnju ravne linije; djed/baka i unuk/unuka su srodni u 2. stupnju ravne linije; pradjed/prabaka i praunuk/praunuka su srodni u 3. stupnju ravne linije.

Kao što je već rečeno, u pravoj liniji nevaljana je ženidba među svim precima i potomcima, bilo naravnim bilo zakonitim. Što znači da i oni koji su vezani zakonskim srodstvom nastalim iz posvojenja (kan. 1094), a ni oni koji su srodski povezani tazbinom ne mogu međusobno valjano sklopiti ženidbu u pravoj liniji. U tom slučaju posvojitelj ne može valjano sklopiti ženidbu s osobom koja je posvojena ili s njegovim potomstvom i sl. Isto tako kada se radi o tazbinskom srodstvu muž nakon smrti svoje žene ne može sklopiti valjanu ženidbu sa ženinom majkom iako je ona udovica ili sa ženinom kćeri iz prethodnoga braka, odnosno koja je začeta s nekim drugim muškarcem i sl. Tako isto i žena u slučaju smrti svoga muža ne može sklopiti valjanu ženidbu s muževim ocem iako je on udovac ili s muževim sinom iz prethodnoga braka, odnosno koji je začet s nekom drugom ženom i sl. Zapreka krvnoga srodstva koja postoji u ravnoj liniji između svih predaka i potomaka nastala iz naravnoga rađanja je božanskoga prava. Od nje se ne može nikada dobiti oprost jer se protivi samoj prirodi i naravi čovjeka. Zapreka tazbine u ravnoj liniji i zakonskoga srodstva u ravnoj i u pobočnoj liniji su zapreke crkvenoga prava i od njih se može dobiti oprost od mjerodavne crkvene vlasti kad postoji opravdan razlog za to.

Pobočna linija srodstva

U pobočnoj liniji osobe imaju isti korijen, ali ne potječu jedna od druge, npr. brat i sestra (zajednički korijen su im roditelji), bratići i sestrići (zajednički korijen su im djed i baka) itd. U pobočnoj liniji toliko je stupnjeva koliko je rođenja ili koliko je osoba u objema linijama skupa, pošto se oduzme korijen (kan. 108  § 3). Sukladno tome, dva brata, dvije sestre, brat i sestra su krvni srodnici u 2. stupnju pobočne linije; djeca dvojice braće, dviju sestara ili brata i sestre su krvni srodnici u 4. stupnju pobočne linije; djeca njihove djece, tj. unuci dvojice braće, dviju sestara ili brata i sestre su krvni srodnici u 6. stupnju pobočne linije.

Ženidba u pobočnoj liniji nevaljana je sve do četvrtoga koljena uključivo. Ne mogu međusobno valjano sklopiti ženidbu ni oni koji su vezani zakonskim srodstvom, nastalim iz posvojenja, u drugom stupnju pobočne linije (kan. 1094). Zapreka krvnoga srodstva u pobočnoj liniji smatra se da je naravnoga prava sve do drugoga stupnja (koljena) uključivo što znači da se od nje ne može nikada dobiti oprost, dok od trećega stupnja uključivo pa nadalje je zapreka crkvenoga prava i od nje se može dobiti oprost od mjerodavne crkvene vlasti. Važno je reći da ženidba nije nikako dopuštena ako ima ikakve dvojbe da su stranke krvno srodne u nekom stupnju ravne linije ili u drugom stupnju pobočne linije (kan. 1091 §§ 2, 3, 4).

Primjer prave linije ili loze
U ove shematske prikaze mogu se umjesto slova, redoslijedom rađanja, napisati imena onih čije se srodstvo želi utvrditi.

Prema tome:

Osoba A (otac/majka) i osoba B (sin/kći) krvni su srodnici u 1. stupnju ravne linije. Osoba B (otac/majka) i osoba C (sin/kći) krvni su srodnici u 1. stupnju ravne linije. Osoba A (djed/baka) i osoba C (unuk/a) krvni su srodnici u 2. stupnju ravne linije. Osoba B (djed/baka) i osoba D (unuk/a) krvni su srodnici u 2. stupnju ravne linije. Osoba C (djed/baka) i osoba E (unuk/a) krvni su srodnici u 2. stupnju ravne linije. Osoba A (pradjed/prabaka) i osoba D (praunuk/a) krvni su srodnici u 3. stupnju ravne linije. Osoba A (šukundjed/šukunbaka) i osoba E (šukununuk/a) krvni su srodnici u 4. stupnju ravne linije i slično.

Primjer pobočne linije ili loze
Za osobe za koje se želi utvrditi u kojem su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije treba izbrojiti koliko ima rađanja ili osoba uzlazno od jedne osobe, npr. F do zajedničkoga korijena A koji se ne broji i potom silazno brojiti do druge osobe, npr. G, za koje se želi utvrditi u kojem su one stupnju krvnoga srodstva pobočne linije. 

Brojanjem će se utvrditi da postoji 6 rađanja ili osoba od osobe F do osobe G, što znači da su osoba F i G u 6. stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.

Konkretan primjer

Marko i Marija su zajednički korijen svojih potomaka. Mateo i Ivana su Markova i Marijina djeca, a dalje slijedi njihovo potomstvo.
Mateo i Ivana, brat i sestra u 2. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Mihael i Josipa, bratova i sestrina djeca u 4. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Ivan i Franjo, unuci Matea i Ivane u 6. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Matea i Petar, praunuci Matea i Ivane u 8. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Manda i Ana, šukununuci Matea i Ivane u 10. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Mateo i Josipa, ujak i sestrična u 3. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Ivana i Mihael, tetka i bratić u 3. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Mihael i Petar u 6. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Ivan i Josipa u 5. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Matea i Ana u 9. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Manda i Josipa u 7. su stupnju krvnoga srodstva pobočne linije.
Za utvrđivanje jesu li neki mladić i djevojka, koji bi htjeli sklopiti brak, u krvnom srodstvu, potrebno je izraditi obiteljsko stablo posebno za mladića i posebno za djevojku. Zatim pronaći zajedničkoga pretka, tj. zajednički korijen koji ih povezuje. Ovaj slikoviti prikaz također može poslužiti da se ispravno upoznaju vlastiti korijeni i mimo ženidbe, tj. da se napravi uže i šire obiteljsko stablo.