zabrana

Nakon pretvorbe, živi Isus je prisutan pod prilikama kruha i vina kao pravi Bog i pravi čovjek. Zato je euharistija …

Četvrto i posljednje poglavlje dokumenta Papinske biblijske komisije govori o čovjeku kao povijesnom biću. Čovjek je sposoban donositi odluke i …