uskrs

Postoje različiti načini označavanja dana u tjednu. Poznata je rimska terminologija, ali i ona slavenska, koju upotrebljavamo. Nedjelja je za …