Sol

Sol se sastoji od čvrstih tvari koje su različito topljive u vodi. Soli su kemijski spojevi kristalne građe s ionskom …