riječi

Takvi smo i toliki koliko volimo. Ljubav u nama – to smo mi. Zato nije lako izraziti ljubav. Jer to …