Početna stranica » psihologija

psihologija

Djeca s poteškoćama u razvoju su ona s različitim somatsko psihičkim oštećenjima pojedinih organa ili funkcijama tih organa koja remete …

Mirna Marković je docentica na Odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na katedrama za psihologiju rada i …