Početna stranica » provincija Bosna Srebrena

provincija Bosna Srebrena

Fra Anđelko Barun rođen je u Lusniću pokraj Livna 14. kolovoza 1937. Osnovnu školu završio je u Ljubunčiću, gimnaziju pohađao …

FIA

Ove godine slavlje patrona Provincije i Kapitula te susret braće franjevaca održan je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu u samostanu …