Početna stranica » pripovidanje nauka krstjanskoga

pripovidanje nauka krstjanskoga

Fra Jeronim (Jerolim) Filipović rodio se u Rami 1688, a umro u Sinju 1765. godine. Zabilježeno je da je u …