Početna stranica » Arhiva za Ivo Pranjković
Autor:

Ivo Pranjković

U prošlom broju Svjetla riječi bilo je govora o životu, djelima i djelovanju fra Grge Martića, s posebnim naglaskom na …

Fra Jeronim (Jerolim) Filipović rodio se u Rami 1688, a umro u Sinju 1765. godine. Zabilježeno je da je u …

Fra Bono (Bonaventura) Benić rođen je u Čatićima kod Kaknja 1708. godine, a umro u Kraljevoj Sutjesci 1785. U sutješki …

Školovao se u nekom od samostana Bosne Srebrene, a studij završio u Italiji, gdje je i zaređen za svećenika. Godine …

Od 1718. do 1721. predavao je teologiju u Budimu, gdje je službovao i kao gvardijan (1723-1726). God. 1726. biran je …

Osnovnu naobrazbu stekao je vjerojatno u ramskom samostanu, u kojem je 1643. godine stupio u franjevački red. Gimnaziju je pohađao …

Riječ je o samostanima u Fojnici, Kraljevoj Sutjesci i Kreševu. Samostana u Fojnici tiče se Ljetopis fra Nikole Lašvanina, samostana …

Završio je studij prava i neko vrijeme djelovao kao sudac. God. 1416. napušta službu i počinje franjevački novicijat u Assisiju. …

On je svakako i najvažniji pisac među franjevcima Bosne Srebrene na kojega su se kasnije ugledali brojni spisatelji među bosanskim …

Prvi franjevci koji su nakon 1291. godine dolazili u Bosnu u pravilu su bili stranci kojima je primarni zadatak bio …

Samo dvije godine nakon što je fra Matija Divković (1611. godine) objavio svoja djela Nauk krstjanski za narod slovinski i …

Prvi franjevci koji su nakon 1291. godine dolazili u Bosnu u pravilu su bili stranci kojima je primarni zadatak bio …

  • 1
  • 2