post

Čini se da smo premalo narod Božje riječi, Svetoga pisma, evanđelja. Papina postsinodalna pobudnica Verbum Domini, nije nas ni pobudila, …