Početna stranica » ivanovo evanđelje

ivanovo evanđelje

Isusov susret s Nikodemom (Iv 3,1-21) posebnost je Ivanova evanđelja u kojemu i čitatelj današnjega vremena pronalazi put prijelaza iz …

Prvi susret utjelovljene Riječi s čovjekom evanđelist Ivan prikazuje u pozivu prvih učenika (Iv 1,35-39), smještajući ga unutar takozvanoga „uvodnog …

Promatrajući ljudski život i promišljajući o samome sebi, čovjek spoznaje da je biće traženja. U neprestanom traženju nečega i u …