Početna stranica » franjevačka provincija bosne srebrene

franjevačka provincija bosne srebrene

Na susretu su se dotaknuli važnih aktualnih tema, ponajprije onih vezanih za cjelokupno stanje u Bosni i Hercegovini. Provincijal je …