Početna stranica » Strah Božji – dar Duha Svetoga

Strah Božji – dar Duha Svetoga

166 pregleda

Strah Božji je dar Duha Svetoga koji nas podsjeća koliko smo mali pred Bogom i njegovom ljubavlju i da je za naše dobro prepustiti mu se s poniznoš­ću, poštovanjem i pouzdanjem u njegove ruke. To je strah Božji: to prepuštanje dobroti našeg Oca koji nas toliko voli!

(Papa Franjo)

Strah Božji je sedmi dar Duha Svetoga koji primamo u sakramentu sv. potvrde. Iako je na posljednjem mjestu, on je zapravo početak i preduvjet drugih darova. Tako mudri Sirah kaže: Strah Gospodnji početak je mudrosti! (Sir 1,14).

Strah Božji nije strah od Boga, poput ljudskog straha od smrti, bolesti, neuspjeha i odbačenosti. To je dar Duha Svetoga koji nam pomaže da budemo puni strahopoštovanja prema Bogu, koji je beskrajno uzvišen i svet, dobar i milosrdan. On nas čini sposobnima da shvaćamo i doživljavamo Boga kao najdublju i najveću tajnu, kao „Prisutnog” i „Bliskog”, te kao „Nedostupnog” i „Svetog”. Pomaže nam, dakle, da zauzmemo pravilan stav prema Stvoritelju, koji nam je „bliži od nas samih” ali je istovremeno i neizrecivo „dalek” jer je posve „drukčiji” i neizmjerno „veći” od nas stvorenja.

Isto tako, pomaže nam da zauzmemo pravilan stav prema zlu i grijehu: osposobljava nas da se borimo protiv zla i grijeha (ne protiv grešnika) i da se svim snagama zalažemo za stvaranje kraljevstva Božjeg na zemlji. Zahvaljujući strahu Božjem, lakše postajemo krotki, uspješnije „krotimo” svoje sebične osjećaje, želje i nagnuća. Osposobljava nas da živimo u svijetu, ali ne po mentalitetu „svijeta” (sebično), nego po Duhu. Živeći „u strahu Božjem” postajemo „sol zemlji” i „svjetlo svijetu”, izgrađujemo Božje kraljevstvo ovdje i sada.

Mogli bismo reći da je „dar straha Božjega” i novo ime za ljubav prema Bogu: bojimo se uvrijediti Boga i izgubiti njegovo prijateljstvo jer ga ljubimo. Ljubav je, pored ostalog, i pažljiva. Strah Božji polako prelazi u ljubav prema Bogu. Tako sv. Klement Aleksandrijski kaže da je strah Božji početak ljubavi; on nas čuva da se ne udaljujemo od Boga i da se klonimo grijeha. A sv. Franjo Saleški tvrdi da je strah Božji „štovanje Boga iz ljubavi”, tako „da se bojimo Boga iz ljubavi, a ne da ga ljubimo iz straha”. Živeći „u strahu Božjemu”, zapravo živimo u ljubavi i poštovanju prema Bogu.

Dok nas ljudski strahovi muče i zarobljavaju, strah Božji nam donosi slobodu od svega onoga što nas udaljuje od Boga i pomaže nam da živimo u ljubavi i miru. Zato sv. Ivan kaže: „Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi” (1 Iv 4,18).