Početna stranica » Sreća pomogne nekada, a rad uvijek

Sreća pomogne nekada, a rad uvijek

148 pregleda

Stari, mudri ljudi su često puta ponavljali rečenicu: „Sve će se na kraju isplatiti.“ Mislili su na trud, rad i dobrotu. Dokazali su da su u pravu. Trudili su se radne navike prenijeti na svoje potomke vjerujući da je rad ključ za uspjeh.

Put prema uspjehu počinje već u djetinjstvu. Radu i odricanju nas najprije uče naši roditelji, a onda i sami počinjemo gajiti osjećaj da uvijek možemo bolje i više te da ne trebamo propuštati nijednu priliku za napretkom. Čak ni onda kada padnemo jer svaki pad podrazumijeva ustanak i novi pokušaj.  Sretan je onaj tko u životu radi, u svom poslu uživa i osjeća se kao da je zaokružio jednu cjelinu.

U naravi svih ljudi je želja za srećom. Čini se da čovjek u svojim životnim borbama na neki način „mora“ biti sretan. Sreća se posvuda nudi i preporučuje. Čak se daju upute i kako je postići. U svojoj želji za srećom dogodi se da je čovjek poželi iskušati pa svoje vrijeme posveti raznim igrama na sreću. Ako mu se koji put posrećilo, onda mu se nametne misao da bi kladionica možda mogla biti glavni izvor prihoda. Nažalost, takvi često zaborave da igre na sreću nisu dugoga vijeka. Zapravo, one donose prividnu sreću. Takva sreća je „nametnuta“ sreća koja ga može učiniti nesretnim. Pretvara ga u bolesnika i stvara ozračje neodgovorne zaigranosti. Mentalitet u kojemu je takva sreća presudna za uspjeh u životu, a ne vlastita marljivost i rad, postaje opasna i brzo nestaje.

I dok igre na sreću često promoviraju vjeru u nerad, rad i odricanje dokazuju suprotne vrijednosti. Kršćanstvo je uvijek hvalilo rad što možemo vidjeti u Svetom pismu na primjeru Isusa, Josipa, Marije i mnogih drugih. Svi su oni u radu prepoznali blagoslov. Takav blagoslov su prepoznali i naši roditelji, bake i djedovi koji su, usprkos brojnim poteškoćama, s lakoćom i njima svojstvenom elegancijom izlazili na kraj sa svim životnim nedaćama. Sreću je donosio rad i tek tada sreća ima pravu i trajnu vrijednost.

Pouzdati se u sreću je pomalo naivno, ali pouzdati se u rad i vlastite ruke je pravi izbor. Sreća pomogne nekada, a rad uvijek. Tek s radom dolazi sreća i savršena radost. Davno je sv. Benedikt ključ uspjeha izrekao u rečenici: „Moli i radi!“