Početna stranica » Revije » Sakralni prostor: Crkva kao šator Božji

Sakralni prostor: Crkva kao šator Božji

Broj revije: 495
Datum: lipanj 2024

Iako je Bog čisto duhovno biće, odnos između Boga i čovjeka kao duhovno-tjelesnoga bića odvija se unutar okvira osjetnoga svijeta. Čovjekova duhovnost biva posredovana osjetnim svijetom i izražava se kroz osjetne stvarnosti. U tako određenom kontekstu susreta između nadnaravnog i naravnog, sakralni prostor ima nezamjenljivu ulogu kao mjesto koje treba svojim posebnim karakteristikama stvoriti okruženje koje će omogućiti ovaj susret sa Transcendencijom u ljudskom životu. Upravo time što nas povezuju s Bogom koji je svet, dobivaju ovi prostori svoju dimenziju sakralnosti. Tako i crkva, kao eminentni kršćanski sveti prostor, na različite načine priprema čovjeka za susret s Bogom i posvješćuje ga.

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99