Početna stranica » Revije » Ispovijed: Sakrament iscjeljenja

Ispovijed: Sakrament iscjeljenja

Broj revije: 496/497
Datum: srpanj/kolovoz 2024

Kao jedan od najosobnijih sakramenata ispovijed može imati uistinu stvarnoga i vidljivoga učinka na život vjernika. Može predstavljati početak ili kraj jednoga procesa koji zahvaća duboko u naše živote i u sebi ima narav obraćenja – stvarne promjene naših života. Ako je riječ o početku, onda ona služi kao važna motivacija za okretanje novoga lista u našim životima. Kao kraj, ona predstavlja neku vrst zaključka i potvrde važnoga egzistencijalnog procesa koji se odvija u našim životima. U svakom slučaju, ispovijed se doživljava pozitivno: kao jedna terapeutska praksa, kao proces iscjeljenja u kojem nas Bog oslobađa od mračnoga zatvora naše prošlosti i omogućuje nadu u jedno bolje i svjetlije sutra.

List Svjetlo riječi je upisan u registar medija u Ministarstvu obrazovanja, nauka i informiranja Kantona Sarajevo pod rednim brojem ŠM 35/99 od 27.04.1999. godine. List Svjetlo riječi je oslobođen plaćanja poreza na promet proizvoda i usluga: Mišljenje Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od 10.12.1999. br. 02-15-6219/99