Početna stranica » Otajstvo Božića

Otajstvo Božića

128 pregleda

Neka svaka duša i svaki stvor pjeva pjesmu zahvalnu i radosnu Bogu na visinama jer nam je poslao svog jedinorođenoga Sina da donese mir i spasenje svim ljudima dobre volje

Na Božić se nebo i zemlja zagrliše, Stvoritelj i stvorenje izmiriše, božansko i ljudsko sjediniše; sam Bog postade sin ljudske majke, a ljudska žena postade Božja Majka; Riječ tijelom postade i nađe dom svoj među nama. Svemoćni i vječni Bog, koji nadilazi svemir, rodi se kao nemoćno i smrtno dijete u jaslama. Na Božić se ispuniše proročanstva, čežnje i molitve drevnih proroka i pravednika.

Veliko je to otajstvo koje nikada do kraja nećemo shvatiti. Otajstvo Božjeg utjelovljenja teško je razumom dokučiti; lakše ga je srcem i jezikom opjevati; a najvažnije je da mu se cijelim bićem približimo i poklonimo.

Otajstvo Božića mogu nam približiti i tzv. O antifone, koje se mole na Večernjoj kao uvod u Marijin evanđeoski hvalospjev Veliča u razdoblju od 17. do 23. prosinca. Ovih sedam usklika i molitava izražava čežnju ljudskog roda za Otkupiteljem i Spasiteljem. Mesija kojeg u Betlehemu porodi Djevica Marija jest Mudrost Svevišnjega, Gospod (Bog), Jesejev Korijen, Ključ Davidov, Istok, Kralj i Emanuel.

Mudrost, koja izvire iz usta Svevišnjega Boga Oca, po kojoj je stvoren i uređen svemir, došla je među nas da nas pouči i da nam pokaže pravi put života.

Gospod (Adonaj), koji je sebi izabrao izraelski narod, objavio se Mojsiju u gorućem grmu i dao sinajski zakon, pohitio je da nas izbavi od ropstva grijeha i smrti svojom božanskom desnicom.

Slavni Korijen (potomak) Jeseja (Davidova oca), najčasniji od svih ljudi na zemlji, pred kojim svi velikaši zatvaraju usta iz poštovanja, kojemu se mole i klanjaju svi narodi, nije zakasnio, došao je da nas izbavi iz mnogih nevolja.

Divni Ključ kralja Davida, koji ima kraljevsku vlast nad izraelskim narodom i nad svim stvorovima, došao je da otključa mračnu tamnicu i izvede sve zarobljene grijehom.

Istok, Sunce pravde istinske, iz kojega izlazi sveta vječna svjetlost, ogranulo je bijedi čovjeka, koji tumara u tminama grijeha. Došao je da prosvijetli sve one koji se gube u nemiloj sjeni smrti.

Kralj svih naroda, za kojim žude svi naraštaji, temeljni ugaoni kamen, koji povezuje u jedno nebeski dom i zemaljski hram, došao je da čovjeka, kojega je stvorio od zemlje, sam spasi od crnoga jada.

Emanuel (Bog-s-nama), blagi Spasitelj, Zakonodavac i naš Kralj, Gospodin i Bog naš, nada i izbavitelj svih naroda, došao je s neba da nam daruje vječno spasenje.

Na Božić nam se rodio Isus koji je za nas vjernike Sin Božji, Krist (Mesija), Svećenik, Prorok, Kralj, Učitelj, Spasitelj, Otkupitelj, Bog među nama…

“Prva Ideja u umu Boga” (bl. Ivan Duns Skot), prva izgovorena Riječ iz usta Božjih, druga osoba Presvetog Trojstva, Sin Božji, započe – po Duhu Svetom – svoj ljudski i zemaljski život u neokaljanom krilu bezgrešne židovske djevojke Marije iz Nazareta. Rodi se kao novi Adam, nama u svemu jednak osim u grijehu. Anđeo Gabriel mu dade ime Isus (Jehošua, Ješua = Jahve spašava) jer će – svojom mukom, smrću i uskrsnućem – spasiti Adamove grešne potomke od grijeha i vječne smrti. On, Sin Božji, postade Sin Čovječji, da bismo mi, sinovi i kćeri čovječje, postali sinovi i kćeri Božje po vjeri u Njega.

Zato pristupimo Božiću, malenome Bogu, i njegovim jaslicama, tom Otajstvu nad otajstvima, sa strahopoštovanjem i ljubavlju, zahvalnoš­ću i molitvom; On nam raširenih ruku nudi oslobođenje od grijeha i smrti i daje nam milost da postanemo djeca Božja.

Stoga, neka svaka duša i svaki stvor pjeva pjesmu zahvalnu i radosnu Bogu na visinama jer nam je poslao svog jedinorođenoga Sina da donese mir i spasenje svim ljudima dobre volje.