Početna stranica » Mel Gibson: Muka Kristova

Mel Gibson: Muka Kristova

195 pregleda

Gibson je impresivno ocrtao zlo i njegove sluge, agresivnost i nasilnost zla i njegovih slugu, te kako Isus svojim dobrom pokazuje nemoć nasilnog zla i njegovih slugu

Film Mela Gibsona pod naslovom Muka Kristova (Passion of the Christ) je po mom sudu dosada biblijski i teološki najutemeljeniji film o Isusovoj muci, smrti na križu i Isusovu uskrsnuću. Razlog je sljedeći: središnja poruka četiriju evanđelja je također središnja poruka Gibsonova filma.

Prema evanđeljima, Isus je prošao ovom zemljom čineći dobro. On nikome ne čini zlo, on čini dobro i pravednima i nepravednima. On svojim dobrom pobjeđuje sve napasti koje dolaze od Zla i samo Zlo. On na zlo odgovara dobrom, na mržnju ljubavlju. Zlo ga nije moglo zaraziti, ostao je potpuno čist od zla, podnio je nasilje – nasilnu smrt – koje dolazi od zla i tako pokazao nemoć zla. Dragovoljno je podnio nasilnu smrt – smrt koja je vrhunac nasilnosti zla – i tako praktično dokazao nemoć zla.

Ovaj i sve druge tekstove fra Mile Babića, objavljene u Svjetlu riječi,
možete pročitati i u njegovoj najnovijoj knjizi Izazovi slobode.
Potražite je u našoj online trgovini i naručite pozivom na
broj telefona 033/726-200.

Zlo je nevidljivo. Zlo se očituje preko živih bića, osobito preko ljudi. Da se zlo pojavljuje u liku zmije, žene itd., dobro je poznato. No, ono što treba naglasiti jest da se zlo očituje najsnažnije preko religioznog sistema, preko religiozne vlasti, preko religioznih ljudi i religioznog sistema koji su se stavili u službu zlu, preko nositelja religiozne vlasti. Religiozna vlast je osudila Isusa kao bogohulnika, proglasila ga zlim čovjekom, čovjekom koji služi đavolskom poglavici Beelzebulu, čovjekom koji najviše pogrđuje Boga, koji je, dakle, bogohulnik. Religiozna vlast zahtijeva za Isusa najstrožu kaznu: smrt na križu i opravdava teološki takvu kaznu. Religiozni sistem je dao teološko obrazloženje za kažnjavanje Isusa: za Isusovu smrt na križu.

Zlo se ne očituje samo preko religioznog sistema nego i preko političkog sistema. Religiozna vlast dokazuje Pilatu da je Isus i politički kriv, jer navodno želi pobuniti narod protiv rimske vlasti. Iako Pilat nije uvjeren u Isusovu političku krivicu, on prihvaća takvu osudu Isusa, jer ne želi da ga predstavnici religiozne vlasti optuže kao onoga koji ne čuva rimsku vlast. I jedna i druga vlast žele sačuvati sebe, i jedna i druga vlast gaze temeljne religiozne i moralne principe da bi učvrstile i ojačale sebe. Religiozna vlast ne služi Bogu nego sebi, a politička vlast ne služi narodu nego sebi. Jedna i druga vlast obožavaju same sebe. Takve dvije vlasti osuđuju Isusa na smrt kao bogohulnika (najvećeg Božjeg neprijatelja) i kao političkog buntovnika (najvećeg narodnog neprijatelja).

Da je Isus ontološki utemeljen u Dobru, da je neraskidivo povezan s Bogom, sa svojim Ocem koji je sama Dobrota, da između njega i njegova Oca vlada neraskidivo povjerenje, očituje se na kraju Isusove muke, što je jasno i sugestivno istaknuto u Gibsonovu filmu. Isus je na kraju svoje muke rekao: Oče, u Tvoje ruke, predajem duh svoj (Lk 23,46). Na samom kraju filma Gibson pokazuje da postoji identitet između raspetog i uskrslog Isusa, jer uskrsnuli Isus nosi biljege čavala. Razapeti je uskrsnuo. Gibson ističe da Isusova muka i smrt vode Isusa u posve novi život, u život kojemu više ne može nauditi nitko: ni sluge zla ni smrt, i da Isusova muka, smrt i uskrsnuće vode u rasap stari sistem zla, vode u propast zlo i njegove sluge.

Gibson je filmskim jezikom izrazio temeljnu poruku evanđelja. Impresivno je ocrtao zlo i njegove sluge, agresivnost i nasilnost zla i njegovih slugu, te kako Isus svojim dobrom pokazuje nemoć nasilnog zla i njegovih slugu.