Početna stranica » Je li Marija bila prisutna Isusovom uzašašću?

Je li Marija bila prisutna Isusovom uzašašću?

542 pregleda

Biblija ne kaže točno tko je sve bio tada na Maslinskoj gori, ali vrlo je moguće da je Marija bila prisutna prilikom uzašašća svoga sina Isusa

Prema Bibliji, Isus je 40 dana poslije uskrsnuća ostao na zemlji. Na 40. dan javio se svojim učenicima u Jeruzalemu. Rekao im je da ostanu u gradu i čekaju dolazak Duha Svetoga. Zatim ih je poveo na Maslinsku goru. Tamo je podigao ruke, blagoslovio ih, a potom je uzašao na nebo i više ga nisu vidjeli.

Prvo poglavlje Djela apostolskih nastavlja priču o Isusovom životu i počinje njegovim uzašašćem na nebo. Međutim, nije odmah jasno tko je sve bio prisutan Isusovom uzašašću, a mnogi se pitaju upravo je li Marija, njegova majka, tada bila tu, piše Philip Kosloski na portalu Aleteia.

Biblija nam daje neke moguće odgovore:

Prije svega, može se sa sigurnošću zaključiti da su apostoli bili tamo i da su bili svjedoci uzašašća jer u Bibliji postoji stih koji govori o njihovom povratku u grad nakon silaska sa Maslinske gore:

„I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev.” (Djela apostolska 1,13)

Odmah nakon ovog stiha dolazi onaj u kojem se spominje Marijina prisutnost u „gornjoj sobi”:

„Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.” (Djela apostolska 1,14)

Međutim, ostaje nerazjašnjeno je li Marija bila i ranije s njima prisutna na Maslinskoj gori. Nema jasnog stiha koji kaže: „Marija je bila pri uzašašću svoga sina”, ali pobožna je tradicija da je ona bila tamo, a umjetnici često slikaju scenu s Marijom među apostolima, koja gleda u svoga sina. Ovo nagovještava događaj Pedesetnice, gdje Biblija doista potvrđuje da je Marija bila tamo.