Početna stranica » HKM London – Svjetionik hrvatske prisutnosti

HKM London – Svjetionik hrvatske prisutnosti

123 pregleda

Gotovo pet desetljeća Hrvatska katolička misija (HKM) u Londonu pastoralno skrbi o Hrvatima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Naša Misija čuva i njeguje vezu s domovinom, hrvatski jezik, kulturu, identitet i običaje te unaprjeđuje čuvanje i promicanje etničkoga, kulturnoga i jezičnoga identiteta tamošnjih Hrvata katolika.

Prvi misionari bili su dominikanci: o. Franjo Marunica (1969. – 1975.) i o. Dobroslav Ljubić (1971. – 1974.). Nakon njih pastoralnu brigu vode svećenici Zagrebačke nadbiskupije: vlč. Vinko Kanižaj (1975. – 1983.) i vlč. Drago Berišić (1983. – 2007.) nakon kojih je od 1. listopada 2007. godine vođenje misije preuzeo fra Ljubomir Šimunović, član Franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem Splitu. Jedno vrijeme u Misiji su djelovale i sestre Kćeri Božje ljubavi.

Danas u Velikoj Britaniji živi i boravi oko 4000 Hrvata, od kojih oko 2000 u Londonu. Svjesna je potrebe zdrave integracije, ali i opasnosti čiste asimilacije u britansko društvo. Koliko god između Hrvata i drugih narodnosnih skupina postojale kulturološke i druge razlike, sve više živimo u „globalnom selu”. Stoga pastoralna skrb u našoj zajednici nastoji biti usmjerena čovjeku pojedincu u njegovoj stvarnosti. Osobitost vođenja relativno male hrvatske katoličke zajednice kao što je ova u Londonu jest potreba i prigoda za osobnim susretanjem. Premda je ova mala zajednica u opasnosti zbog maloga broja vjernika, omogućena joj je dobra komunikacijska povezanost, a osobni kontakt s vjernicima ostavlja traga u njihovim srcima i životima.

U svrhu podizanja svjesnosti o djelovanju HKM London kao i povezanosti zajednice pokrenuta je i održavana uspješna misijska Facebook stranica HKM London, koja je u pastoralnom djelovanju otvorila novu dimenziju povezanosti. A dvojezičnim godišnjim časopisom Most – The Bridge u obliku pisane riječi promiču se hrvatski jezik, kultura i običaji, u težnji da budemo most i susretište hrvatske i engleske kulture. Ovaj godišnjak objavljuje se za Božić, dok se svakoga tjedna priprema pastoralni listić.

Londonski Hrvati

Hrvatski su useljenici mahom visoko obrazovani i u Ujedinjenom Kraljevstvu su se našli zbog potrebe, ambicije ili bolje afirmacije svojih sposobnosti. Zadnjih godina sve je veći protok nestalnih useljenika, posebno studenata i profesionalaca iz Hrvatske kao i Hrvata katolika iz Bosne i Hercegovine koji i izvan domovine imaju potrebu za živom crkvenom zajednicom. Nerijetko se događa da mladi Hrvati, kao i cijele obitelji, iz drugih zemalja (od Njemačke do Australije) završavaju u Londonu.

Uz poslovne ljude, financijske i informatičke stručnjake, radnike, medicinske djelatnike, nemali je broj studenata kako na redovnom studiju tako i na specijalizaciji. Redovito se održavaju godišnja duhovna obnova i različite proslave i okupljanja. Onima koji se nađu u nekoj neprilici ili nevolji pruža se pomoć prema mogućnostima.

Uz osobne susrete redovita je praksa pohoda obitelji i pojedinaca kako u Londonu tako i izvan njega. Redovito je sudjelovanje na sastancima etničkih misionara, kao i dekanatskim susretima, te subotnje ispovijedanje u westminsterskoj katedrali, a po potrebi pomaganje u lokalnoj župi. Redovito se održava godišnja sjednica povjerenstva Croatian Church Trust (pod čijim je imenom Misija službeno registrirana). Uspostavljena je dobra suradnja s veleposlanikom kao i osobljem Hrvatskoga veleposlanstva u Londonu. Redovito se održava godišnja duhovna obnova, kao i različite proslave i okupljanja. Zadnjih godina učinjeni su iskoraci u pastoralnoj brizi za Hrvate izvan Londona, i to ne samo u virtualnom internetskom prostoru, pa Misija djelovanjem nadrasta London i povezuje dobar dio hrvatskih katoličkih vjernika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Logo HKM London

Viktor Vrečko dizajnirao je logo Hrvatske katoličke misije u Londonu. Krugovi predstavljaju pojedince, razasute hrvatske zajednice u Britaniji. Krugovi prema središtu postaju sve veći i simboliziraju okupljanje zajednice, dok se križ ocrtava u sredini. No, kad se logo promatra kao cjelina, dobiva se dojam svjetla što se odsijava s križa, a njegove silnice čini sama zajednica. Višeslojnost se odražava i u četiri polja (ocrtana križem) koja simboliziraju hrvatski identitet.

Dinamična zajednica

Duboko svjesna činjenice kako se u suvremenome društvu vjernik svakodnevno suočava s izazovima relativiziranja vrijednosti, osjećajući zabrinutost i osamljenost u vlastitome otvorenom življenju vjere, Hrvatska katolička misija nastoji biti sigurna luka u kojoj vjernici mogu pronaći zajedništvo, Božju riječ, ohrabrenje, oprost, prijateljstvo te duh življenja autentičnoga katoličanstva. Život u tuđini nije lagan, čak ni onda kad je Ujedinjeno Kraljevstvo postalo novi dom.

Mnogi su nakon kraćega ili dužega vremena pristupili sakramentu braka. Drugima je Misija pomogla da pronađu put pomirenja s Bogom, bližnjima te samima sobom. Kako život u naše vrijeme donosi mnoge kušnje, u Misiji nastoje trajnom dostupnošću i osobnom prisutnošću, pohodom, razgovorom, blagoslovom i ohrabrenjem podržavati obitelji i sve one koji se traže i nalaze u vjeri. Hrvatska zajednica u Ujedinjenome Kraljevstvu dolaskom mladih generacija iz Hrvatske i drugih dijelova svijeta postaje sve dinamičnija. Stoga poseban pristup pastoralnoj skrbi posvećujemo i novopridošlim vjernicima, kao i mladima koji su ondje rođeni.

Nedjeljna je sveta misa prigoda za radosno slavljenje Gospodina na hrvatskom jeziku i rast u zajedništvu. Tome pridonosi uključivanje vjernika ne samo u liturgiju nego u sve pore djelovanja naše zajednice. Želja nam je u nadolazećem vremenu što više članova uključiti u konkretne aktivnosti i projekte poput glazbene sekcije koja redovito animira liturgijska slavlja.

Vjerujem da će i u budućnosti London i Ujedinjeno Kraljevstvo Hrvatima biti odredište i da ćemo uz Božju pomoć nastaviti biti živa zajednica koja će članovima pomagati rasti u vjeri te čuvati hrvatsku kulturu, nacionalnu svijest i običaje. Našu zajednicu u budućnosti vidim ojačanu novim članovima koji će donositi novi zanos. Očuvanje hrvatskoga katoličkog identiteta i rast u vjeri i zajedništvu naše je trajno poslanje. Otvoreni novome vremenu i prilikama u kojima nam je dano živjeti, svjesni smo kako nam je upravo identitet svjetionik za novopridošle članove i sidro za vjernike koji već žive u Ujedinjenome Kraljevstvu. Svakome novom licu radujemo se otvorena srca.

Želimo biti svjetionik hrvatske prisutnosti na Otoku. Oslonjeni na Božju providnost i vašu dobru volju s vedrinom gledamo u budućnost. Zajedno!

Pastoralna skrb o Hrvatima u Irskoj

Pošto je Republika Irska ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorila svoje granice i mogućnost zapošljavanja hrvatskim građanima, više od 15 000 njih doselilo je u Irsku u potrazi za poslom. U dogovoru s ravnateljem Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislavom Markićem od srpnja 2015. započelo je okupljanje hrvatskih katolika u Irskoj. Najprije je svakoga prvog utorka u mjesecu bila slavljena misa za Hrvate u dublinskoj crkvi sv. Terezije. Mjesni nadbiskup blagoslovio je ova okupljanja. S druge strane, hrvatski biskupi pokazali su otvorenost pastoralnoj brizi o Hrvatima u Irskoj, pa su onamo poslali vlč. Josipa Levakovića, svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije, za stalnoga dušobrižnika. Njegovim dolaskom u studenom 2016. službeno je utemeljena HKM Dublin.