Početna stranica » Džentlmen

Džentlmen

170 pregleda

U ovoj bih epimeteji promišljao o jednom, nekoć glavnom svojstvu istinskog muškarca, a koje je danas gotovo u cijelosti iščeznulo: o muškarcu kao džentlmenu.

Džentlmen je muškarac koji priznaje da postoji nešto veliko, uzvišeno, plemenito koje njega nadilazi i za koje je on spreman sebe staviti po strani, sebe predati, a ako treba, i krajnje žrtvovati. Džentlmen je također i muškarac koji priznaje da postoji nešto maleno, slabo, krhko koje je on pozvan čuvati, njegovati, i opet, ako treba, sebe žrtvovati. To stavljanje sebe po strani, ili još bolje, to gostoljubivo samoograničenje, temeljni je vid muškarca kao džentlmena. Ono podrazumijeva veliku disciplinu, stegu nad sobom. Džentlmen ne može biti onaj muškarac koji se prepustio neograničeno svojim vlastitim užitcima, koji se daje voditi logikom samouočavanja, koji uvijek ide na sigurno, koji ne poznaje rizik, koji se prekomjerno vrti oko samoga sebe te stalno jadikuje nad sobom (obveze, bolesti) i nad drugima. Iz toga slijedi da biti džentlmen zahtijeva uvježbavanje u samoograničavanju, golem rad na sebi, stegu duha i tijela.

To se gostoljubivo samoograničenje muškarca događa prvenstveno pred Bogom. Bog je ono veliko, uzvišeno i plemenito od čega se veće ne da misliti, zbilja koja čovjeka beskrajno nadilazi i pred kojom je jedini mogući stav – stav samoograničenja. Štoviše, u Isusu Kristu muškarac saznaje da je sam Bog gostoljubivi džentlmen. Bog je samoga sebe stavio po strani, ograničio se zbog nas i dao život za nas, grješne, slabe i krhke. Cjelokupni Kristov život jest život božanskog džentlmena. Isus nenametljivo pristupa i poziva, što dolazi možda najsnažnije do izražaja u susretu s dvojicom učenika na putu u Emaus, u onoj meni tako dubokoj rečenici: “On kao da htjede dalje”. Koliko je samo elegancije i poštivanja sadržano u toj, jednoj jedinoj rečenici. Isus je zaista božanski džentlmen i time uzor svim muškarcima.

Upravo zbog vjere u Boga kao džentlmena, džentlmen pristupa džentlmenski, samoograničavajuće svim stvarnostima, a napose ženi. Džentlmen sebe ograničava pred ženom, nije nametljiv, ne stavlja odmah svoju požudu u prvi plan, poštuje ženu tako da ju zavodi, a opet se džentlmenski zna povući ako to zavođenje ne uspije. U braku pak džentlmen uvijek iznova čini razne geste, kojima potvrđuje da je žena za njega uvijek dama, ono veliko, golemi misterij koji od njega zahtijeva samoograničenje kao poštivanje, kao neku vrstu odmaka, ako hoćete i onoga početnoga, zavodničkoga odmaka, kao na početku veze. Džentlmen je svjestan slabosti i krhkosti žene, i znat će podnositi sve to viteški, hrabro bez puno jadikovanja. Džentlmen također zna i za prisuće i odsuće, kad treba biti sa ženom i kad ne treba, neće vječito plaziti oko nje (papučar), ali neće biti ni hladno odsutan, baveći se jedino svojom karijerom i svojim uspjesima. On svoju damu neće opterećivati nepotrebnim stvarima, znat će viteški i sam riješiti poteškoće.

Muškarac, koji postaje i uvježbava se biti džentlmenom pred Bogom i pred ženom (damom), odnosi se tako i prema svim ostalim osobama, prema cjelokupnoj zbilji. Svugdje sebe ograničava, ima ticalo za veliko, uzvišeno, a opet nosi i podnosi sve krhko i slabo. Gostoljubiv je prema svim stvorenjima i svim stvarnostima. Raduje se drugomu, misteriju drugoga, zato uvijek radije pita, a manje odgovara, radije uči negoli podučava. Svakomu zna odati hommage, priznanje, jer u svakom zna pronaći nešto vrijedno i dobro. Daje džentlmenski prednost drugomu, da se drugi izgovori, izrekne. Podupire drugoga da raste, ali se povlači pred misterijem drugoga, pušta drugoga da bude svoj, podnosi i to da drugoga ne razumije.

Za kraj treba reći da nije lako danas biti džentlmen. Sveopća bezbožnost, preziranje svega velikoga, uzvišenoga i plemenitoga, banalizacija cjelokupne zbilje, prevlast logike samouočavanja i grabežljivosti, ideologijska jednakost spolova i mnogo toga drugog, tjera nas da ne budemo džentlmeni. No, džentlmen je upravo zato džentlmen što se ne želi mjeriti s takvom stvarnoš­ću, nego jedinim džentlmenom – božanskim džentlmenom Isusom Kristom.