Početna stranica » Duhovna oprema i oružje – mač Riječi

Duhovna oprema i oružje – mač Riječi

235 pregleda

Božja riječ je, dakle, mač Duha Svetoga, odnosno naš duhovni mač kojim možemo rušiti utvrde Zloga. Nažalost, mnogi kršćani nemaju ovoga duhovnog mača u svojoj kući ili ne znaju rukovati njime. Kod nekih je Biblija samo ukras na polici s knjigama

Rimski mač (gladius) bio je izrađivan od željeza, a ručka od drveta, kostiju, bjelokosti ili željeza. Kovači su ojačavali mač i njegovu oštricu posipajući užareno željezo ugljenom u prahu. Rimljani su koristili mačeve i u napadu i u obrani. Uz štit, vojnik je često koristio i mač kao obrambeno oružje kojim je odbijao neprijateljske udarce. Naravno, mač je korišten prije svega za napad i protunapad. Vojnik je mačem napadao protivnika dok ga ne bi ranio, ubio ili zarobio.

Biblija uspoređuje Božju riječ s mačem, dvosjeklim i oštrim mačem. Knjiga Otkrivenja opisuje Isusa kao moćnoga ratnika iz čijih usta izlazi oštar, dvosjekli mač (usp. Otk 1,16). Na koncu vremena Krist, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, živa Riječ Božja, uništit će sve svoje protivnike oštrim mačem koji izlazi iz njegovih usta i uspostavit će svoje vječno kraljevstvo nad svim narodima (usp. Otk 19,11-16).

Isus, utjelovljena Riječ Božja (usp. Iv 1,1) prenio nam je Božju poruku koju su njegovi učenici, nadahnuti Duhom Svetim, zapisali i predali nama. Novozavjetna i starozavjetna Božja poruka čine jednu nerazdvojnu cjelinu koja je zapisana u Svetom pismu ili Bibliji. Cijelo Pismo je korisno za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti svih kršćana (usp. 2 Tim 3,16-17). Božja riječ je i danas aktualna i živa zahvaljujući Duhu koji je ispunjava božanskom snagom. Isus jasno kaže: „Riječi koje sam vam govorio duh su i život su” (Iv 6,63).

Božja riječ je, dakle, mač Duha Svetoga, odnosno naš duhovni mač kojim možemo rušiti utvrde Zloga. Nažalost, mnogi kršćani nemaju ovoga duhovnog mača u svojoj kući ili ne znaju rukovati njime. Kod nekih je Biblija samo ukras na polici s knjigama. Ako ne čitamo Bibliju, nećemo upoznati ni Krista, ni smisao svoga života, niti ćemo upoznati zamke Zloga. Aktivno korištenje Božje riječi pomaže nam u pobjedi nad Zlim. Tako Bog obećava Jošui, a i svima nama, da će biti sretan i uspješan u svojim pothvatima ako bude čitao, razmišljao i živio po riječi Božjoj (usp. Jš 1,8-9). U mnogim psalmima se ističe kako je važno da upoznamo Božju riječ, da razmišljamo o Božjim zakonima, da živimo po Božjim pravilima (usp. Ps 1,2; 119, 97-100).

Psalmist kaže da sveti i ponizni uvijek drže pohvale Božje na ustima, u mačeve dvosjekle u rukama (usp. Ps 149,6). Ovaj dvosjekli mač je, dakle, riječ Božja, zapisana u Bibliji. Ona je izvrsno i snažno oružje za duhovnu borbu. O snazi Božje riječi Poslanica Hebrejima kaže: „Živa je, uistinu Riječ Božja i djelotvorna; oštrija od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca” (Heb 4,12).

Budimo svjesni da naš život po Božjoj riječi, po Božjim zapovijedima, može često izazvati nerazumijevanje ili čak odbacivanje od strane naših najbližih. Zato nas Isus upozorava: „Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova (…) i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi” (Mt 10,34-37). Isus također kaže da oni koji vole svoga oca, majku, sina ili kćer više nego njega, nisu njega dostojni, nisu njegovi pravi učenici (usp. Lk 14,26). Dakle, riječ Božja nas upozorava da na prvo mjesto u svome životu stavimo Boga, a tek onda svoju obitelj, pa zdravlje i posao. Upravo zauzimanje ovoga evanđeoskog stava: davanje prednosti Bogu, a ne ljudima, može nas dovesti do toga da nas i naši najbliži prezru, osude i odbace. Ali ne bojmo se. Isus obećava vječnu nagradu svima onima koji su progonjeni zbog Njega i Njegove riječi (usp. Mt 5,11-12).