Početna stranica » Arhiva za fra Franjo Mušura
Autor:

fra Franjo Mušura

O kršćanskoj su se vjeri pisale i još se pišu debele knjige. Njome se bavi čitava jedna znanost – kršćanska …

Svecima je Bog bio središte života, prema komu su bile usmjerene njihove misli, riječi i djela. Bog je bio njihova …

Događaji na zemlji koje držimo u svome sjećanju i na koje se nadovezuje naša mašta rastresaju nas, a zemaljski užici …