Početna stranica » Biti kršćanin

Biti kršćanin

180 pregleda

Srž i bitni sadržaj kršćanske vjere svodi se na tri osnovna zahtjeva: ljubav prema Bogu, ljubav prema svakom čovjeku i vjera u Isusa Krista

O kršćanskoj su se vjeri pisale i još se pišu debele knjige. Njome se bavi čitava jedna znanost – kršćanska teologija. Može li se ipak sasvim kratko kazati što to znači biti kršćanin, što se traži od nekoga da bi bio kršćanin?

Ljubav prema Bogu

Prvi zahtjev koji kršćanska vjera stavlja svakome čovjeku jest ljubav prema Bogu. Što je sadržaj te ljubavi? Neki su filozofi, među njima i Kant, mislili da se Boga može ljubiti samo na jedan način, tj. tako da se ljubi čovjeka. Ljubav prema Bogu sigurno traži da ljubimo ljude. Sveti Ivan apostol rekao je to ovako: “Tko ne ljubi brata svoga koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi” (1 Iv 4, 20), ali time nije iscrpljen sadržaj ljubavi prema Bogu. Treba dodati klanjanje, kult, molitvu i pobožnost, divljenje i oduševljenje za Boga, čitav osobni odnos prema Bogu u kojemu se izražava ljubav prema njemu.

Nije teško  ljubiti Boga jer on je savršena ljepota, dobrota, ljubav, sve zna, sve može, svagdje je prisutan. Tko se ne bi zaljubio u takvo savršeno biće? Poteškoću može izazvati osnovna pretpostavka te ljubavi, a to je vjera u Božje postojanje. Ne bi trebala biti teška vjera u Boga, jer čitav svemir i sve što je u njemu, uključujući i čovjeka, nosi na sebi pečat Božje mudrosti. Što rade znanstvenici? Sporo, puževim koracima, kroz stoljeća istražuju tajne svijeta koji je Bog stvorio. Od vjere u Boga mogu čovjeka odvratiti pogrešne misli a još češće neke strasti koje čovjeku zaslijepe um i srce i odvedu ga u tamu gdje nema svijetla.          

Ako vjerujete u Boga i ljubite ga, tada je to u vama kršćansko, jedan dio vašeg bića je kršćanski, čak ako ste pripadnik druge religije ta je vjera u Boga kojega ljubite, kršćanski element u vama i netko bi vas zbog toga nazvao anonimnim kršćaninom.

Ljubav prema čovjeku

Drugi zahtjev koji kršćanska vjera postavlja svakom svome članu jest ljubav prema svakom čovjeku, pa i prema neprijatelju. Ta ljubav odbacuje mržnju, nepravdu i nasilje, sve do sitne zavisti i verbalnih uvreda. Ta ljubav, koju propovijeda kršćanska vjera i koju traži od svojih sljedbenika, naziva se kršćanskim humanizmom.

Ako ste i vi humanist, za ljubav, pravdu i mir a protiv mržnje, nepravde i nasilja u svim oblicima, tada je to u vama kršćansko, kršćanski element. Ako je u vama oboje, i ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku, tada je dobar dio vašeg bića kršćanski. Potpuni kršćanin još niste dok ne ispunite i treći zahtjev koji čovjeka čini kršćaninom.

Vjera u Isusa Krista

Treći uvjet da bi netko bio kršćanin jest vjera u Isusa Krista. Specifično kršćansko jest vjera u Isusa Krista.

Tko je kršćanima Isus Krist? Najprije učitelj koji ih uči da ljube Boga i svakoga čovjeka. Oni mu vjeruju kad im kaže: “Ja sam put, istina i život” (Iv 14, 6), ili kad kaže: “Ja sam svijetlo svijeta, tko ide za mnom neće tumarati po tami nego će imati svijetlo koje vodi u život” (Iv 8, 12).

Isus je za kršćane učitelj, ali i uzor koga treba nasljedovati. Privlači ih njegov nevin, plemenit i human život. On jednom pita svoje protivnike: “Tko mi od vas može dokazati neki grijeh?” (Iv 8, 46). Apostol Petar kaže: “On ne počini grijeha” (1 Pt 2, 22). Također kaže: “Prošao je zemljom čineći dobro” (Dj 10, 38).

Isus je kršćanima uzor i učitelj, ali još više, neizrecivo više, on je za njih Spasitelj. Apostol Petar kaže: “Nema spasenja ni u kom drugom imenu, jer pod nebom nema drugog imena danog ljudima po kome se trebaju spasiti” (Dj 4, 12).

Od čega nas spasava Isus? Učio je da postoji vječni život poslije smrti koji može biti sretan u nebu ili nesretan u paklu. Kaznu zaslužujemo svojim grijesima. Grijesi se opraštaju svima koji vjeruju u Isusa i prihvaćaju njegovo otkupljenje.