Početna stranica » Zdravstvena djelatnost

Zdravstvena djelatnost

128 pregleda

U Pravilu sv. Franje dobro je naglašena briga za bolesnu braću. To je ujedno i nadahnuće fratrima da se posvete brizi za bolesne u svijetu. Bilo je to potrebno posebice u vremenima kad su se državne vlasti slabo ili nikako posvećivale toj plemenitoj zadaći.

Za bosanske samostalnosti zdravstvo nije uopće bilo u sferi društvenoga zanimanja. Politički i ekonomski moćnici naručivali su za sebe liječnike iz Dubrovnika. U BiH prva bolnica otvorena je tek pri kraju osmanlijske vladavine 1866. godine. Nedostatak organiziranoga liječenja od strane države ili koje druge ustanove ponukao je franjevce da se bave i liječničkim poslom.

Prvo poznato svjedočanstvo da fratar Bosne Srebrene liječi neke bolesti ostavio nam je apostolski vizitator Pavao iz Rovinja u svom izvješću 1640. godine. U njemu spominje da mu je jedan franjevac govorio o uspješnom liječenju kamenca. Imamo mnogo pisanih svjedočanstava osmanlijskih vlasti kao poziv, dopuštenje ili nalog franjevcima za liječenje bolesnika. Na temelju tih svjedočanstava možemo pratiti od 1657. godine pa dalje franjevačku zdravstvenu djelatnost u osmanlijskoj Bosni. Liječili su obične ljude, ali i visoke predstavnike osmanlijskih vlasti. Franjevačke liječnike dijelimo na pučke i školovane.

Pučki liječnici

Pučkim liječnicima nazivamo one franjevce koji su medicinsko znanje stjecali iz medicinske literature, ili su liječili ljekovitim travama ili kojim drugim sredstvima koja su se u praksi pokazala uspješnima. Svoja znanja i iskustva prenosili su budućim generacijama. Pisali su recepte u posebne knjige ljekaruše, neke se i danas nalaze u samostanskim knjižnicama.

Studirajući teologiju u inozemstvu, franjevci su se susretali s brojnom medicinskom literaturom koju su nabavljali i proučavali. Knjige medicinskoga sadržaja donosili bi u Bosnu te su na temelju njih i domaćih recepata sami spravljali lijekove. U fojničkom samostanu nalazi se oko 150 knjiga medicinskoga sadržaja, tiskanih u raznim europskim zemljama. Ima ih dobar broj i u drugim samostanima. To je dokaz s kakvom su ljubavlju i trudom franjevci stjecali medicinsko znanje da bi mogli pomoći svom narodu u pružanju liječničkih usluga. Pomoć je bila potrebna posebice za vrijeme većih ili manjih epidemija. Među poznatije franjevce pučke liječnike ubrajaju se: Tomo Dafinić, Mato Krističević, Anto Tuzlančić, Stipo Matijević, Franjo Corjaković, Grgo Martić, Mato Bogdanović, Filip Bošnjak i drugi. (…)


Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Svjetla riječi.
Ako još uvijek niste naš pretplatnik, pretplatiti se možete ovdje ili nas za više informacija kontaktirajte na 033 726 200 i [email protected]