Početna stranica » Velika Gospa u Kraljevoj Sutjesci

Velika Gospa u Kraljevoj Sutjesci

214 pregleda

Prije 300 godina kipovi Marijina uznesenja obično su se pravili tako, da nam prikažu Mariju na oblacima, kako se diže prema nebu, pogled upire u vis, plašt oko nje leprša, rubac s glave spao joj na ramena, a kosa i glava ostala je potpuno nepokrivena. Jedan takav nalazio se i u samostanskoj crkvi u Kraljevoj Sutjesci, a isto tako i u blizom gradu Varešu. Oba su kipa sačuvana sve do danas.

Kolika je vjera i štovanje Majke Božje na nebo uznesene bilo još prije 300 godina u tim krajevima, svjedoči nam ovaj običaj, koji se ni danas nije počeo gubiti. Djevojke u toj župi nose na glavi maramu, i to uvijek. Pojaviti se među narodom bez marame znači izvrći se ruglu i sramoti. Ali na Veliku Gospojinu – i to samo tada i nikada više nijedna djevojka nema marame na glavi, nego oko vrata, točno kao i na velikom Marijinu kipu. Ovaj običaj vlada od davnina, tako da su ljudi i zaboravili, zašto je to tako. Zna se samo, da je to iz poštovanja prema Majci Isusovoj.

Jednoga dana došao je u župu novi župnik rodom iz drugoga dijela Bosne; kad je opazio da su djevojke došle gologlave u crkvu, potužio se na to za vrijeme svete mise. Rekao im je, da je to sramota za uzvišenu svetkovinu Gospina Uznesenja. Nakon svete mise dočekao ga je pred crkvom 80-godišnji starac i rekao mu: Nemojte, ujaci, koriti djevojke, što su danas došle u crkvu otkrivene glave. Danas je i Marija na nebo uzašla otkrivene glave, kako vidite na kipu u crkvi. Pa to čine i djevojke iz poštovanja prema njoj.”

Kalendar Dobri Pastir iz 1952. godine