Početna stranica » Umrla teologinja Elisabeth Gössmann (90)

Umrla teologinja Elisabeth Gössmann (90)

110 pregleda

Bila je među prvim ženama koje su u Njemačkoj stekle zvanje doktora teologije. Smatralo ju se utemeljiteljicom feminističke teologije. Teologinja Elisabeth Gössmann umrla je 1.  svibnja s navršenih 90 godina života.

Katolička teologinja Elisabeth Gössmann, utemeljiteljica teološkoga nauka o ženama, umrla je 1. svibnja u Münchenu s navršenih 90 godina života, nakon duže bolesti. Ovu vijest objavila je njemačka redakcija Katoličke novinske agencije (CNA).

Rođena je 1928. godine u Osnabrücku, a bila je jedna od prvih žena koje su u Njemačkoj stekle zvanje doktora teologije. Bilo je to 50-ih godina prošloga stoljeća. Na težim stranicama njezina života stoji da se čak 37 puta prijavljivala za mjesto pročelnice katedre na teološkim učelištima. Stoga je dugo vremena ova majka dviju kćeri predavala na Fakultetu žena Seishin  u Tokiju.

Gössmann je studirala katoličku teologiju, filozofiju i germanistiku u Münsteru, a 1952. godine položila je državni ispit. U Münchenu je doktorirala 1954. godine, zajedno s Josephom Ratzingerom, a 1955. godine odselila je u Tokio. Nakon povremenih predavanja u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, tek se 1990. godine mogla posvetiti profesuri u Münchenu.

Gössman je svojevremeno istraživala kršćanstvo u Japanu, srednjovjekovlje te fundamentalnu teologiju. U središtu joj je uvijek bilo stajalište kršćanstva prema ženi. Za života je primila više počasnih doktorata, primjerice Sveučilišta u Grazu, Frankfurtu i Bambergu. Onda je 2017. godine primila i počasni doktorat teološkoga fakulteta Sveučilišta u Osnabrücku.

Među najpoznatija njezina djela ubrajaju se Svadljive sestre (1981.) i Papisa Ivana. Skandal ženskoga pape (1994.). Svoja sjećanja objavila je pod naslovom Greška pri porodu: žensko. Imala je kritički pogled na argumente crkvenoga vodstva te činjenicu da žene iz tradicijskih razloga ne mogu biti zaređene za svećenike. Uvijek je naglašavala da cjelokupnu tradiciju treba doraditi.

Istovremeno je Gössmann često pozivala na promjene u crkvenom pravu, primjerice u detalju „Vir baptizatus“ (Kršteni čovjek, muškarac). Predlagala je izmjenu u „Homo baptizatus“ (Kršteni čovjek, osoba). Ovo je predlagala još za Drugoga vatikanskog sabora, ali ni do danas nije usvojeno u službenu nomenklaturu Crkve.