proza

U prošlom broju Svjetla riječi bilo je govora o životu, djelima i djelovanju fra Grge Martića, s posebnim naglaskom na …