prevara

Nakon pretvorbe, živi Isus je prisutan pod prilikama kruha i vina kao pravi Bog i pravi čovjek. Zato je euharistija …