kušnja

U petoj kitici himna Veni creator molimo da nas Duh Sveti oslobodi od neprijatelja, da nam daruje mir i da …